Professors i becaris

De l'empremta gravada a la empremta digital II

Del 28 de juny al 3O de juliol de 1999

CURS DE POSTGRAU ORGANITZAT PELS TALLERS DE GRAVAT
DEL DEPARTAMENT DE PINTURA DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS DE BARCELONA

Direcció: Dra. Antònia Vilà
Coordinació: Dra. Alicia Vela, Eugènia Agustí, Cristina Pastó, Eloi Puig i Eva Vila
Secretaria: Prof.Eva Vila
E-mail: anvila@trivium.gh.ub.es
Professors dels tallers: Eugènia Agustí, Dra. Mercè Casanovas, Dr. Francesc Orenes, Cristina Pastó, Eloi Puig, Dra. Alicia Vela, Dra. Antònia Vilà i Eva Vila.
Tallers oberts: serigrafia, litografia, gravat calcogràfic i infografia.

Becaris assistents: Daniel Sanllehi, Joan Morey, Montse Carreño, Carme Romero

Requisits:
Aquest curs de postgrau anava adreçat a artistes i llicenciats en Belles Arts, i altres llicenciatures que tinguessin coneixements
de gravat.
Els criteris d'admissió per la pre-inscripció van ser:

  • Currículum vitae.
  • Dossier fotogràfic d'obra.
  • Memòria del projecte personal a desenvolupar.

Nombre d'alumnes: un mínim de 22 i un màxim de 30.
Avaluació: presentació i realització del projecte.
Títol: Diploma de postgrau expedit per la Universitat de Barcelona.