Presentació

 
L'equip de recerca Imarte inicia la seva participació en projectes competitius l'any 2000, permetent crear varies línies d'investigació que prenen com a base les produccions artístiques, per analitzar els canvis de sentit i influències de les tecnologies digitals en els seus processos. La investigació artística avui estableix un codi compartit que no es limita a un sol model sinó que implica un espai dinàmic en què intervenen diferents metodologies, contribuint així a l'acumulació de coneixement. En el context de l'art contemporani sorgeixen debats que plantegen reptes importants sobre els canvis que s'esdevenen en les noves formes de les pràctiques artístiques. Això ens ha portat a analitzar noves eines, metodologies i idees que com a estratègies creatives han obert les següents línies de recerca:

Prospeccions binàries: Produccions artístiques, art tecnologia i impressió.
Impressió expandida: Produccions artístiques, art i tecnologia.
Metamètode: Art i investigació. Metodologies compartides.
IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca.

El nostre propòsit és, d'una banda, abordar l'anàlisi dels canvis que es produeixen en la concepció de l'art i en la seva posició dins la societat del coneixement i, per altra, incidir en el procés de transformació de la praxi artística en aquestes noves condicions de producció.

 

Contacte

Facultat de Belles Arts 

Universitat de Barcelona

Pau Gargallo, 4

08028 Barcelona

Tel.: 934 034 060