Segueix-nos a

CONVOCATÒRIES

OBERTES:

Beca de col·laboració IN2UB (Nou termini: 27/11/2017) Nou

TANCADES:

Convocatòries d'ajuts predoctorals: 
-  2 APIF assignades a l'IN2UB (APIF) termini: 11 octubre 2017
-  
Oferta beca FPI Microscopio de barrido de fuerzas eléctricas para medidas electrofisiológicas a la nanoescala (Ref: TEC2016-79156-P) (contacte: jordiborrell(at)ub.edu)      termini: 18 octubre 2017

Segona Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) 2017/ Formulari sol·licitud ART-2017_II (Termini: 27 setembre 2017 a les 14h) 

Resolució_Adjudicació_ART_2017_II Nou

Beques de col·laboració amb l'IN2UB Tesi Doctoral i Inici Recerca en la Convocatòria Primavera 2017 Beques Col·laboració UB: Bases. Termini: 17 maig 2017 (TANCAT)

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2017Formulari Sol·licitud_ART_2017 

 Resolució Adjudicació ART_2017 

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2016 

   files/Resol_Def_ART_2016.pdf

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2015

   files/Resoluci_Def_ART_2015.pdf 

 

MODEL SOL·LICITUDS AJUTS

o   Ajut per organització de congressos, cursos o jornades 

o   Ajut per professor convidat