Contacte

L’INSTITUT

Els Objectius de l’IN2UB

• Generar les sinèrgies adients entre els investigadors mitjançant el foment d’activitats interdisciplinàries que permetin abordar nous projectes en la frontera del coneixement;

• Afavorir la relació entre els investigadors i les empreses interessades en les diferents aplicacions de les nanotecnologies, tot impulsant la realització de projectes conjunts, orientats a satisfer la demanda tecnològica del sector empresarial.