Destacats

Destacados

News

• Eleccions al Consell de Direcció de l'IN2UB:

  Convocatòria
  Calendari
  Proclamació Candidaures 

  Presentació Candidats

• Photoelectrochemically Active N‐Adsorbing Ultrathin TiO2 Layers for Water‐Splitting Applications Prepared by Pyrolysis of Oleic Acid on Iron Oxide Nanoparticle Surfaces under Nitrogen Environment. Kertmen, A., Barbé, E., Szkoda, M., Siuzdak, K., Babačić, V., Torruella, P., Iatsunskyi, I., Kotkowiak, M., Rytel, K., Estradé, S., Peiró, F., Jurga, S., Li, Y., Coy, E. Adv. Mater. Interfaces 2019, 6, 1801286. https://doi.org/10.1002/admi.201801286

• Thiazolidinedione as an alternative to facilitate oral administration in geriatric patients with Alzheimer's disease. Silva-Abreu M., Gonzalez-Pizarro R., Espinoza L.C., Rodríguez-Lagunas M.J., Espina M., García M.L., Calpena A.C. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 129, 1 March 2019, Pages 173-180.https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.01.008

• Differential activity of lytic polysaccharide monooxygenases on celluloses of different crystallinity. Effectiveness in the sustainable production of cellulose nanofibrils. Valenzuela SV, Valls C, Schink V, Sánchez D, Roncero MB, Diaz P, Martínez J, Pastor FIJ.Carbohydr Polym. 2019 Mar 1;207:59-67. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.11.076

Aquest treball ha tingut el suport d'un Ajut a la Recerca Transversal (ART_IN2UB) 

• Silencing PD-1 and PD-L1: the potential of PolyPurine Reverse Hoogsteen hairpins for the elimination of tumor cells. Carlos J Ciudad, Mariam Marlene Medina Enriquez, Alex J Félix, Gizem Bener & Véronique Noé. Immunotherapy (2019) 11(5), 369–372.https://doi.org/10.2217/imt-2018-0215

• Selection mechanism at the onset of active turbulence. Martínez Prat, B.; Ignés Mullol, J.; Casademunt, J., i Sagués, FNature Physics, 2019. Doi: 10.1038/s41567-018-0411-6  (More information)

• Soluble PD-L1 is a potential biomarker of cutaneous melanoma aggressiveness and metastasis in obstructive sleep apnoea patients. Cubillos-Zapata, C., Martínez-García, M.Á., Campos-Rodríguez, F., De La Torre, M.S., Nagore, E., Martorell-Calatayud, A., Blasco, L.H., Vives, E.C., Abad-Capa, J., Montserrat, J.M., Cabriada-Nuño, V., Cano-Pumarega, I., Corral-Peñafiel, J., Diaz-Cambriles, T., Mediano, O., Somoza-González, M., Dalmau-Arias, J., Almendros, I., Farré, R., López-Collazo, E., Gozal, D., García-Río, F. European Respiratory Journal, 2019. Doi: 10.1183/13993003.01298-2018 

• Switching on superferromagnetism. A. Arora, L. C. Phillips, P. Nukala, M. Ben Hassine, A. A. Ünal, B. Dkhil, Ll. Balcells, O. Iglesias, A. Barthélémy, F. Kronast, M. Bibes, and S. Valencia. Phys. Rev. Materials 3, 024403. February 2019. https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.024403

• Hysteresis enhancement on a hybrid Dy(III) single molecule magnet/iron oxide nanoparticle system. L. Rosado Piquer,M. Escoda-Torroella,M.  Ledezma Gairaud, S. Carneros,N. Daffé, M. Studniarek, J. Dreiser, W. Wernsdorferfg  and  E. C. Sañudo. Inorg. Chem. Front. January 2019. DOI: 10.1039/c8qi01346b

• Enhancing Nanoparticle Diffusion on a Unidirectional Domain Wall Magnetic Ratchet. Stoop R.L., Straube A.V., Tierno P. Nano Letters. 2019, 19 (1), pp 433–440. DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04248

• Low-energy nano-emulsification approach as a simple strategy to prepare positively charged ethylcellulose nanoparticles. Leitner S., Solans C., García-Celma M.J., Calderó G. Carbohydrate Polymers. 2019, 205, pp117-124https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.10.025

• A comprehensive review paper on laser-induced forward transfer, a laser-based printing technique with a broad field of application, from flexible electronics to tissue engineering. Laser-induced forward transfer: fundamentals and applicationsP. Serra and A. Piqué. Advanced Materials Technologies, Volume 4, January 2019, Pages 1800099/1-33. DOI: 10.1002/admt.201800099

• Engineering Transport in Manganites by Tuning Local Nonstoichiometry in Grain Boundaries. Chiabrera F., Garbayo I., López-Conesa L., Martín G., Ruiz-Caridad A., Walls M., Ruiz-González L., Kordatos A., Núñez M., Morata A., Estradé S., Chroneos A., Peiró F., Tarancón A. Adv. Mater. 2019, 31, 1805360. https://doi.org/10.1002/adma.201805360

• A FBN1 3′UTR mutation variant is associated with endoplasmic reticulum stress in aortic aneurysm in Marfan syndrome.Siegert A.-M., García Díaz-Barriga G., Esteve-Codina A., Navas-Madroñal M., Gorbenko del Blanco D., Alberch J., Heath S., Galán M., Egea G. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. Volume 1865, Issue 1, January 2019, Pages 107-114. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2018.10.029

• Effect of cholesterol on monolayer structure of different acyl chained phospholipids. Botet-Carreras, A.; Montero, M.T.; Domènech, Ò.; Borrell, J.H. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Volume 174, 1 February 2019, Pages 374-383.https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.11.040

• Experimental evidence of symmetry breaking of transition-path times. Gladrow J., Ribezzi-Crivellari M., Ritort F., Keyser U.F. Nature Communications, 2019, 10:55 https://doi.org/10.1038/s41467-018-07873-9

• Inhomogeneous assembly of driven nematic colloids. Pagès J.M., Straube A.V., Tierno P., Ignés-Mullol J., Sagués F. Soft Matter, 2019,15, 312-320. DOI: 10.1039/c8sm02101e

• Amb motiu del centenari de la concessió del Premi Nobel a Fritz Haber, del 7 de novembre al 30 de juny del 2019 el CRAI-Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona s'exposarà la mostra del seu Fons Històric «Fritz Haber: la cara i la creu d'un Premi Nobel» (Més informació).

•  Ice rule fragility via topological charge transfer in artificial colloidal ice. András Libál, Dong Yun Lee, Antonio Ortiz-Ambriz, Charles Reichhardt, Cynthia J.O. Reichhardt, Pietro Tierno & Cristiano Nisoli. Nature Communications (2018) 9:4146. https://doi.org/10.1038/s41467-018-06631-1
 
 Reduced graphene oxide/iron oxide nanohybrid flexible electrodes grown by laser-based technique for energy storage applications. A. Queraltó, A. Pérez del Pino, C. Logofatu, A. Datcu, R. Amade, E. Bertran-Serra, E. György. Ceramics International 44 (2018) 20409–20416. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.08.034
 
Ex vivo assessment and in vivo validation of non-invasive stent monitoring techniques based on microwave spectrometry. Carolina Gálvez-Montón, Gianluca Arauz-Garofalo, Oriol Rodriguez-Leor, Carolina Soler-Botija, Susana Amorós García de Valdecasas, Flavio David Gerez-Britos, Antoni Bayes-Genis, Juan Manuel O’Callaghan, Ferran Macià, Javier Tejada. Scientific Reports, 2018, 8:14808. https://doi.org/10.1038/s41598-018-33254-9
 
Corrosion of AISI316 as containment material for latent heat thermal energy storage systems based on carbonates. J. Gallardo-González, Mònica Martínez, Camila Barreneche, Ana Inés Fernández, Ming Liu, N.H. Steven Tay, FrankBruno, Mercè Segarra. Solar Energy Materials and Solar Cells. Volume 186, November 2018, Pages 1-8 https://doi.org/10.1016/j.solmat.2018.06.003

• ColorSensing, una nova spin-off de la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat una tecnologia que permet conèixer l’estat dels aliments envasats sense obrir-los. La tecnologia va sorgir d’un projecte d’investigació del Dr. Daniel Prades, del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, i que actualment és el director executiu d’estratègia de la spin-off (Més informació en aquest enllaç)

Giant intrinsic circular dichroism of prolinol-derived squaraine thin films

Un estudi internacional, publicat a Nature Communications, ha proporcionat un nou material de referència pel desenvolupament de la quiròptica orgànica en pel·lícula fina. La quiralitat és una propietat de simetria fonamental que descriu un objecte com ara una molècula que no es pot superposar en la seva imatge mirall. La naturalesa ha evolucionat de tal manera que essencialment, tots els processos biològics són intrínsecament quirals. Això és ben reconegut per exemple en aplicacions farmacològiques, però la síntesi homoquiral de fàrmacs continua sent un repte per als químics. La combinació de la quiralitat molecular i el dicroïsme circular (CD) amb propietats semiconductores ofereix un gran potencial per a l'optoelectrònica quiral. Els investigadors d'aquest treball, en el que ha participat l’Oriol Arteaga del Departament de Física Aplicada i IN2UB de la Universitat de Barcelona, ​​van avaluar l'assemblatge controlat per temperatura de l’escuarina funcionalitzada amb prolinol en J-agregats  moleculars  amb un  CD  intrínsec i depositats en pel·lícules fines (vegeu Figura). Els resultats que es presenten en aquest treball proporcionen un nou material de referència molecular per al desenvolupament de pel·lícules primes orgàniques amb aplicacions en quiro-òptica gràcies als seu gran CD,  únicament arrelat a la força d'oscil·lador de les transicions òptiques excitòniques de tipus J i no en l'ordenament estructural mesoscòpic.

 

Fig. Thickness normalized circular dichroic properties of ProSQ-C16 thin films

 

· A multicaloric cooling cycle that exploits thermal hysteresis. Gottschall, T., Gràcia-Condal, A., Fries, M., Taubel, A., Pfeuffer, L., Mañosa, L., Planes, A., Skokov, K.P.and Gutfleisch, O. Nature Materials. 17(10), pp. 929-934 (2018). https://www.nature.com/articles/s41563-018-0166-6

· The Important Role of the Nuclearity, Rigidity, and Solubility of Phosphane Ligands in the Biological Activity of Gold(I) Complexes. Svahn, N., Moro, A.J., Roma-Rodrigues, C., Puttreddy, R., Rissanen, K., Baptista, P.V.c, Fernandes, A.R., Lima, J.C and Rodríguez, L. Chemistry - A European Journal. 24(55), pp. 14654-14667 (2018).https://doi.org/10.1002/chem.201802547

· Aging Reduces Intermittent Hypoxia-induced Lung Carcinoma Growth in a Mouse Model of Sleep Apnea. Torres, M ; Campillo, N; Nonaka, P.N, Montserrat, J.M ; Gozal, D; Martínez-García, M.A ; Campos-Rodriguez, F; Daniel Navajas ; Farré, R ; Almendros, I. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jul 17. https://doi.org/10.1164/rccm.201805-0892LE   

· A Spin-Crossover Molecular Material Describing Four Distinct Thermal Pathways. Bartual-Murgui, C., Diego, R., Vela,S., Teat, S.J., Olivier Roubeau, O., and Aromí G. Inorg. Chem. 2018, 57, 11019−11026. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01625

· Magnetically tunable bidirectional locomotion of a self-assembled nanorod-sphere propeller. José García-Torres, Carles Calero, Francesc Sagués, Ignacio Pagonabarraga & Pietro Tierno. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-018-04115-w

· Change in the magnetic configurations of tubular nanostructures by tuning dipolar interactions. H. D. Salinas, J. Restrepo & Òscar IglesiasScientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-018-28598-1

· Functional pharmacogenomics and toxicity of PolyPurine Reverse Hoogsteen hairpins directed against survivin in human cells. Alex J.Félix, Carlos J. Ciudad, Véronique Noé. Biochemical Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.06.020

· Tailoring plasmonic response by Langmuir–Blodgett gold nanoparticle temp· Tailoring plasmonic response by Langmuir–Blodgett gold nanoparticle templating for the fabrication of SERS substrates. Tahghighi M., Mannelli I., Janner D., Ignés-Mullol J. Applied Surface Science. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.03.237

· Synthesis and in vitro phototoxicity of multifunctional Zn(II)meso-tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin-coated gold nanoparticles assembled via axial coordination with imidazole ligands. Alea-Reyes M.E., Penon O., García Calavia P., Marín M.J., Russell D.A., Pérez-García L.Journal of Colloid and Interface Science. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.03.014
 
· Advances in colloidal manipulation and transport via hydrodynamic interactions Martínez-Pedrero, F., Tierno, P. Journal of Colloid and Interface Science. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.02.062

·  Experimental Evidence of Accelerated Seismic Release without Critical Failure in Acoustic Emissions of Compressed Nanoporous Materials. Baró, J., Dahmen, K.A., Davidsen, J., Planes, A., Castillo, P.O., Nataf, G.F., Salje, E.K.H., Vives, E. Physical Review Letters. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.245501

· Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 photovoltaics scale-up. Veronica Bermudez & Alejandro Perez-RodriguezNature Energy. DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-018-0177-1

· Effect of temperature on the gas-phase photocatalytic H2 generation using microreactors under UVA and sunlight irradiation. Castedo, A, Casanovas, A. Angurell, I., Soler, L & Llorca, J. Fuel. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.128

· Regulation of cell cycle progression by cell-cell and cell-matrix forces. Uroz, M., Wistorf, S., Serra-Picamal, X., Conte, V., Sales-Pardo, M., Roca-Cusachs, P., Guimerà, R., Trepat, XNature Cell Biology. DOI: 10.1038/s41556-018-0107-2

· Epigallocatechin-3-gallate loaded PEGylated-PLGA nanoparticles: A new anti-seizure strategy for temporal lobe epilepsy. Cano, A., Ettcheto, M., Espina, M., Auladell, C., Calpena, A.C., Folch, J., Barenys, M., Sánchez-López, E., Camins, A., García, M.LNanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.  DOI: 10.1016/j.nano.2018.01.019

· Un nou estudi en ratolins nounats desenvolupat pel Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), on ha participat el grup del Dr. Daniel Navajas, ha determinat que la capacitat que té el cor per regenerar-se està relacionada amb la rigidesa de l'entorn cel·lular, i no només amb la capacitat proliferativa de les cèl·lules cardíaques, i limita la finestra de regeneració a quaranta-vuit hores després del naixement. El treball de recerca, publicat a Science Advances, obre la porta al desenvolupament de teràpies basades en la modificació farmacològica de la matriu extracel·lular per fomentar la regeneració de teixit després d'un infart de miocardi.(Més informació)

· Nanotecnologia i art en la nova edició del Festival 10alamenos9. La tercera edició del festival, el més gran que es fa a l'Estat en l'àmbit de la divulgació de les nanotecnologies, està coordinada pels CCiTUB en el marc del projecte NanoDivulgai amb patrocini per part de l’IN2UB.  El festival s'organitza a nou ciutats arreu de l’Estat i inclou activitats per al públic general i per a escoles. A Barcelona, es celebra 10 al 12 d'abril al COSMOCAIXA amb la clausura a càrrec del Director de l’Institut el dijous 12 a les 14h: La nanotecnologia: Una realitat present 

· Dins els actes en motiu del dia de la Dona (DONES I CIÈNCIA: REPTES I PERSPECTIVES EN UN CONTEXT INCERT), la Dra. Francesca Peiró, Catedràtica d'Electrònica i membre consell direcció IN2UB farà la següent ponència: Microscòpia Electrònica o quan la dualitat ona-partícula ens obre els ulls per veure àtoms. La sessió tindrà lloc a l'Aula Magna Facultat de Física el 8de març a les 9:45h

· Pere Roca Cusachs (Departament de Biomedicina), guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2017 en ciències de la vida. L’investigador ha rebut aquest reconeixement per un estudi publicat a la revista Cell en què identifica un mecanisme mitjançant el qual la rigidesa dels teixits regula la supervivència i proliferació cel·lular, així com les seves implicacions en malalties com el càncer i la fibrosi hepàtica i pulmonar (més informació)

· ColorSensing, projecte desenvolupat en el grup d'en Daniel Prades (Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física): «Fem etiquetes per al menjar envasat que permetin dir el que està passant dins la safata». Tota l'entrevista a enllaç.

· L’FBG atorga 100.000 euros a quatre projectes de la UB per a la valorització de projectes de recerca. Els ajuts Fons de Valorització permetran avançar en la maduració de les tecnologies seleccionades amb l’objectiu d’acostar-les als requeriments del mercat i de permetre’n la transferència mitjançant una llicència cap a una empresa existent o la creació d’una nova spin-off. Entre els projectes guanyadors, hi ha ‘Nova generació de SMDs per a circuits electrònics impresos’, del Dr. Albert Cirera Hernández, de la Facultat de Física i membre de l'Institut. (Més informació).

· Potenciar la publicació d’articles científics d’alta qualitat —en accés obert i amb un cost econòmic baix— mitjançant un procés editorial gestionat exclusivament per investigadors del món acadèmic és l’objectiu principal del projecte Chemistry Squared (Chem2), la primera revista científica impulsada per l’Associació Science2, una entitat sense ànim de lucre creada el 2017 per un grup d’experts de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i alguns membres de l'Institut. (Més informació)

· Un equip de la Universitat de Barcelona, en un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el qual ha participat el Dr. Pietro Tierno (Grup de Física no lineal en nanobiofísica-Magnetic Soft Matter Group), ha predit teòricament i observat experimentalment una transició de fase d’ordre mixt en un cristall col·loidal magnètic, és a dir, un sòlid format per micropartícules magnètiques en suspensió. (Més informació)

 

  En l'article publicat a la revista PNAS s'ha predit 
  teòricament i observat experimentalment una transició  
  de fase d’ordre mixt en un cristall col·loidal magnètic. 

  

· Els resultats d’un estudi, en la direcció del qual ha participat el Dr. Gustavo Egea, i publicats a la revista científica Journal of the American Heart Association, mostren que l'exercici físic moderat redueix la progressió de l'aneurisma de l'aorta, un dels símptomes més greus de la síndrome de Marfan; una malaltia rara del teixit connectiu, però que afecta principalment el sistema cardiovascular i que pot provocar el trencament de l’artèria. (Més informació)

· La Universitat Jagiellonian de Cracòvia guardona el Dr. Rubí, director del Grup de Recerca Consolidat de Física Estadística, amb la Medalla d'Or 'Plus Ratio Quan Vis', pels seus èxits destacats en el camp de la termodinàmica dels sistemes nanoscòpics.

· Un estudi teòric explica la ‘selecció natural’ de les proteïnes. Investigadors de l'Institut, del grup de Física Estadística de Nanosistemes – Complex Matter Group, dirigit per Giancarlo Franzese, han presentat el primer estudi computacional que simula la selecció natural de les proteïnes en l’aigua en condicions ambientals diferents, amb l’objectiu de dissenyar les seqüències d’aminoàcids que expressen les seves funcions a unes temperatures i pressions específiques. Physical Review X

 

  Representació artística de la sequència 
  de la selecció per temperatura
  pel cas d'una proteïna hidratada. 

  Imatge: V. Bianco. 

 

· Recent advances and perspectives in the design and development of polymyxins. Rabanal F and Cayal Y. Nat. Prod. Rep., 2017, 34, 886

· L’investigador Juan Daniel Prades, ha estat guardonat amb el premi “Eurosensors Fellow 2017”. Eurosensors és una sèrie de conferències líder europees que cobreixen els camps de Sensors, Actuadors, Microsistemes i Nanosistemes. 

· Magnetically-actuated mesoporous nanowires for enhanced heterogeneous catalysis. Serrà. A, Grau. S, Gimbert-Suriñach. C, Sort. J, Nogués. J, Vallés, E. Applied Catalysis B: Environmental. Volume 217, 15 Nov. 2017, Pages 81-91. Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN)

· Magnetic Propulsion of Recyclable Catalytic Nanocleaners for Pollutant Degradation. J. García-Torres, A. Serrà, P. Tierno, X. Alcobé, E. Vallés. ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (2017) 23859-23868. Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN)

· L’investigador Giancarlo Franzese, que dirigeix el grup de Física Estadística de Nanosistemes – Complex Matter Group ha estat guardonat amb el reconeixement ICREA Acadèmia 2016

· Experimental measurement of binding energy, selectivity, and allostery using fluctuation theoremsJoan Camunas-Soler, Anna Alemany, Felix Ritort. Science 27 Jan 2017: Vol. 355, Issue 6323, pp. 412-415. Small Biosystems Lab

· IN2UB: Spotlight on Catalonia de Nature al Periódico

· Hybrid molecular-inorganic materials: Heterometallic [Ni4Tb] complex grafted on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. L. Rosado Piquer, E. Jiménez, Y. Lan, W. Wernsdorfer, G. Aromi and E. C. Sañudo. Inorg. Chem. Front. 10 Jan 2017.  Grup de magnetisme i molècules funcionals (GMMF)

· Exchange Bias Effects in Iron Oxide Based Nanoparticle Systems. M.-H. Phan, Javier Alonso, Hafsa Kurshid, Paula Lampen-Kelley, Sayan Chandra, Kristen Stojak Repa, Zohre Nemati, Raja Das, Oscar Iglesias, Hariharan Srikanth. Nanomaterials (Topic Review) 6, 221 (2016). Òscar Iglesias

· Probing core and shell contributions to exchange bias in Co/Co3O4 nanoparticles of controlled size. D. De, Oscar Iglesias, S. Majumdar, Saurav Giri. Phys. Rev. B 94, 184410 (2016). Òscar Iglesias

· Understanding the Kinetics of Protein–Nanoparticle Corona FormationOriol Vilanova, Judith J. Mittag, Philip M. Kelly, Silvia Milani, Kenneth A. Dawson, Joachim O. Rädler, and Giancarlo Franzese. ACS Nano November 9, 2016. Nanosystems Statistical Physics-Complex Matter Group. Notícies UB

· Correction of point mutations at the endogenous locus of the dihydrofolate reductase gene using repair-PolyPurine Reverse Hoogsteen hairpins in mammalian cellsAnna Solé, Carlos J. Ciudad, Lawrence A. Chasin, Véronique Noé. Biochemical Pharmacology. Volumes 110–111, 15 June 2016, Pages 16–24. Cancer Therapy Group

· Control of active liquid crystals with a magnetic fieldP. Guillamat, J. Ignés Mullol, F. Sagués. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), May 2016. Self-organized complexity and self-assembling materials group (SOC&SAM)

  Comment on: A. Brotchie. «Magnetic control of an active gel». Nature Reviews Materials, May 2016. More information: Visit

· Structural Interpretation of the Large Slowdown of Water Dynamics at Stacked Phospholipid Membranes for Decreasing Hydration Level: All-Atom Molecular DynamicsCarles Calero, H. Eugene Stanley and Giancarlo FranzeseMaterials 20169(5), 319. Nanosystems Statistical Physics-Complex Matter Group