Contacte

Els Orígens de l’IN2UB

 

Els instituts de recerca, creats amb l’objectiu d’impulsar les activitats de recerca i donar-les a conèixer a la societat, constitueixen avui dia una de les majors unitats organitzatives de la recerca. Moltes administracions públiques i d’altres organismes oficials arreu del món fomenten la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de les nanotecnologies mitjançant la creació d’instituts de recerca especialitzats. Amb la voluntat de seguir aquest model organitzatiu, i com a eina coordinadora de les activitats de recerca multidisciplinar que duen a terme diferents grups en el seu si, la Universitat de Barcelona va crear l’any 2006 Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB). L’institut vol contribuir al progrés de la ciència i la innovació i esperonar, alhora, la competitivitat del sector empresarial. Els investigadors que integren l’IN2UB provenen de disciplines molt diferents, com ara la física, la química, la farmàcia, la bioquímica o la medicina, perquè l’IN2UB vol fomentar al màxim la col·laboració entre diferent grups i centres de recerca, tan a nivell nacional com a nivell internacional, i contribuir a potenciar les activitats interdisciplinars de recercar bàsica i aplicada.