Contacte

Projectes

Cerca per paraula clau Endreça (ascendent o descendentment)
Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier. BIOTECNOLOGIA SOSTENIBLE i BIOREMEDIACIÓ. 2017SGR30 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Morante Lleonart, Joan Ramon. Doctorats industrials 2017. Empresa: Francisco Albero SAU. 2017DI085 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Rubi Capaceti, Jose Miguel. Física Estadística. 2017SGR884 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Varela Fernandez, Manuel. Grup d'Estructures en Capa fina per l'Energia i les Telecomunicacions (GECFET). 2017SGR1210 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Aromi Bedmar, Guillem. Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals (GMMF). 2017SGR15 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Viladomat Meya, Francisco. Grup de Productes Naturals. 2017SGR604 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Garcia Celma, Maria Jose. Grup de Tensioactius. 2017SGR1778 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Labarta Rodriguez, Amilcar Ramon. Grup Materials Magnètics Funcionals i Nanoestructures. 2017SGR598 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Vicente Castillo, Ramon. Interaccions magnètiques i magnetisme molecular. 2017SGR337 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Bertran Serra, Enric. Materials for energy, photonics & Catalysis (ENPHOCAMAT). 2017SGR1086 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Velasco Castrillo, Maria Dolores. Materials Orgànics. 2017SGR1299 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Cornet Calveras, Albert. Micronanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND) . 2017SGR776 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Samitier Marti, Josep. Nanobioengineering and Bioelectrònics (SIC-BIO). 2017SGR1079 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Pujol Cubells, Montserrat. Pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics. 2017SGR1629 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
GÁMEZ ENAMORADO, PATRICIO. Química Bio-Inorgànica (QBI). 2017SGR67 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Sagues Mestre, Francesc. Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM). 2017SGR825 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Garcia Lopez, Maria Luisa. Sistemes nanostructurats d'alliberament controlat de fàrmacs. 2017SGR1477 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Farre Ventura, Ramon. Sleep Apnea diagnostic and monitoring (ApneaBand). 18252 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2018)
Ritort Farran, Felix. Small Biosystem Lab. 2017SGR1614 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Ciudad Gomez, Carlos Julian. Teràpia anticancerosa, Immunomodulació i Nutrigenòmica. 2017SGR94 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2018)
Navajas Navarro, Daniel. 17180 Master programme Technological Innovation in Health. 46 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2017)
Franzese , Giancarlo. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2016. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2017)
Prades Garcia, Juan Daniel. Desarrollo y validación en laboratorio de una etiqueta sensora de gases. Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2017)
Bertran Serra, Enric. Detección ultrasensible de dicroísmo circular mediante holografía polarimétrica. EUIN2017-88598 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2017)
Garcia Celma, Maria Jose. Doctorats industrials 2017. Empresa: Beautyge, S.L.. 2017DI015 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2017)
Estrade Albiol, Sonia. Formación Avanzada en Microscopía Electrónica en una Red Abierta. EUIN2017-88579 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2017)
Amade Rovira, Roger. Hacia una producción altamente eficiente de bioelectricidad. EUIN2017-88755 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2017)
Garrido Fernandez, Blas. Llicència- Dr. Blas Garrido - Flexilight. VALUNI16-1-0060. Ajuts a la recerca. ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (2017)
Cirera Hernandez, Albert. Nova generació de SMDs per circuits electrònics impresos (F2I-FVal-2017-008). Ajuts a la recerca. Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (2017)
Xuriguera Martin, M. Elena. Nuevo proceso eficiente de refino de cobre en continuo. EUIN2017-89225 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2017)
Ignes Mullol, Jordi. Portable Low-cost Raman Probe for Chemical Contaminant IDentification (RaPID). SPS 985250 Projectes recerca. Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (2017)
Prades Garcia, Juan Daniel. SaaS for automated true colour recognition (F2I-MiR_2017_001). Ajuts a la recerca. Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (2017)
Tejada Palacios, Javier. ¿Números? Sí, por favor: enigma, abstracción y uso (acrónimo ¿NÚMEROS?). FCT-16-11711 Accions Complementàries. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (2017)
Bertran Serra, Enric. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Modalitat C.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2016)
Estrade Albiol, Sonia. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Modalitat C.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2016)
Pellegrino , Paolo. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Modalitat C.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2016)
Vila Arbones, Ana Maria. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Modalitat C.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2016)
Xuriguera Martin, M. Elena. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2016) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Modalitat C.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2016)
Garcia Celma, Maria Jose. Doctorats industrials 2015. Empresa: Almirall S.A.. 2015DI060 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Segarra Rubi, Merce. Doctorats industrials 2016. Empresa: AMES SINTERING (Aplicaciones de Metales Sintetizados, S.A.). 2016DI017 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Cirera Hernandez, Albert. Doctorats industrials 2016. Empresa: FRANCISCO ALBERO S.A.U.. 2016DI028 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Perez Rodriguez, Alejandro. Doctorats industrials 2016. Empresa: FRANCISCO ALBERO S.A.U.. 2016DI029 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Prades Garcia, Juan Daniel. Doctorats industrials 2016. Empresa: SENSOTRAN, S.L.. 2016DI061 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Esteve Pujol, Joan. Doctorats industrials 2016. Empresa: ZANINI AUTO GRUP S.A.. 2016DI019 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2016)
Bastida Armengol, Jaime. La biodiversidad iberoamericana como fuente de recursos naturales para su explotación sostenible. CYTED 416RT0511 Projectes recerca. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) (2016)
Prades Garcia, Juan Daniel. Making Complex Gas Analytics Friendly and Available ASAP (GasApp). 727297 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2016)
Güell Vilà, Frank. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2015)
Hernández Márquez, Sergi. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2015)
Serre , Christophe Georges Camille. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2015)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. An e-infrastructure for software, training and consultancy in simulation and modelling (E-CAM). 676531 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Collective Phenomena in dense Active Matter: phase transitions and non-equilibrium dynamics (COLPHAM). 657517 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
Cirera Hernandez, Albert. Doctorats industrials 2014. Empresa: Francisco Albero S.A.U.. 2014DI048 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2015)
Cirera Hernandez, Albert. Doctorats industrials 2015. Empresa: Francisco Albero SAU. 2015DI007 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2015)
Sagues Mestre, Francesc. Magnetically actuated bio-inspired metamaterials (ABIOMATER). 665440 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
GÁMEZ ENAMORADO, PATRICIO. Multitarget compounds with therapeutic potential against Alzheimer disease: Design and in vitro studies (CHELALZ). 656820 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
Segarra Rubi, Merce. PhD on Innovation Pathways for TES (INPATH-TES). 657466 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
Ritort Farran, Felix. PROtein SEQuencing using Optical single molecule real-time detection (PROSEQO). 687089 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
Segarra Rubi, Merce. Recuperación del calor residual mediante la integración de tecnologías para la mejora de la sostenibilidad industrial. EUIN2015-62621 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2015)
Romano Rodriguez, Albert. Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'. Estada a: Technical University of Denmark (DTU).. PRX15-00491 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015)
Esteve Pujol, Joan. Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'. Estada a: Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California(EUA).. PRX15-00437 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015)
Perez Garcia, M. Luisa. Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'. Estada a: The University of Nottingham (Regne Unit).. PRX15-00526 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. TRANSPORT OF SOFT MATTER AT THE NANOSCALE (NANOTRANS). 674979 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2015)
Aromi Bedmar, Guillem. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2013. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2014)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2013. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2014)
Ritort Farran, Felix. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2013. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2014)
Gomila Lluch, Gabriel. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2014. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2014)
Bastida Armengol, Jaime. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Garrido Fernandez, Blas. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Güell Vilà, Frank. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Mañosa Carrera, Lluis. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Romano Rodriguez, Albert. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Vila Arbones, Ana Maria. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Cirera Hernandez, Albert. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Garcia Lopez, Maria Luisa. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Prades Garcia, Juan Daniel. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Segarra Rubi, Merce. Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014.. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2014)
Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier. BIOTECNOLOGIA SOSTENIBLE i BIOREMEDIACIÓ. 2014SGR534 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Morenza Gil, Jose Luis. Capes fines i Enginyeria de Superfícies. 2014SGR712 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Bertomeu Balagueró, Joan. CÉLULAS SOLARES DE SILICIO DE ALTA EFICIENCIA Y BAJO COSTE FABRICADAS A BAJA TEMPERATURA . Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Vives Santa-Eulalia, Eduard. Dinámica de materiales bajo campos externos: respuesta discontínua y multicalórica . Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Esteve Pujol, Joan. Doctorats industrials 2013. Empresa: Zanini Auto Grup S.A.. 2013DI070 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Güell Vilà, Frank. Femtosecond field-induced bandgap modification in dielectric materials (FIBMOD). MBI002096 Projectes recerca. Unió Europea (2014)
Rubi Capaceti, Jose Miguel. Física Estadística. 2014SGR922 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Bertran Serra, Enric. FÍSICA I ENGINYERIA DE MATERIALS AMORFS I NANOESTRUCTURATS, (FEMAN). 2014SGR948 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Ortín Rull, Jordi. Física no lineal. 2014SGR878 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Valles Gimenez, Elisa. Grup d'Electrodeposició de Capes Primes i Nanoestructures. 2014SGR12 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Varela Fernandez, Manuel. Grup d'Estructures en capa fina per l'energia i les telecomunicacions (GECFET). 2014SGR1172 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Segarra Rubi, Merce. GRUP DE DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS I MATERIALS (DIOPMA). 2014SGR1543 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Tejada Palacios, Javier. Grup de Magnetisme. 2014SGR500 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Aromi Bedmar, Guillem. Grup de Magnetisme i Molécules Funcionals (GMMF). 2014SGR129 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Labarta Rodriguez, Amilcar Ramon. Grup de Nanomaterials Magnètics. 2014SGR220 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Bastida Armengol, Jaime. Grup de productes naturals. 2014SGR920 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Garcia Celma, Maria Jose. Grup de Tensioactius . 2014SGR1655 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Serra Coromina, Pedro. Impresión con láser de tintas de nanofibras metálicas para su aplicación a dispositivos electrónicos. Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Romano Rodriguez, Albert. Innovación tecnológica en micro y nanosensores para monitorización de calidad de aire y control medioambiental . Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Vicente Castillo, Ramon. Interaccions Magnètiques i Magnetisme Molecular. 2014SGR222 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Casademunt Viader, Jaume. Materia blanda forzada, activa y viva . Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Sagues Mestre, Francesc. Materia blanda forzada, activa y viva. Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Homs Marti, Narciso. Materials Inorgànics Avançats i Catàlisi - MATCAT. 2014SGR1664 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Velasco Castrillo, Maria Dolores. Materials Orgànics. 2014SGR194 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Planes Vila, Antoni. Materials: Transicions de fase i Sistemes multiescala. 2014SGR182 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Cornet Calveras, Albert. Micronanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND). 2014SGR672 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Estelrich Latras, Joan. Nanopartícules amb aplicacions teranòstiques. 2014SGR227 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier. Nuevas enzimas y productos microbianos para la biomodificación del papel . Accions Complementàries. Universitat de Barcelona (2014)
Alsina Esteller, M.asuncion. Pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics. 2014SGR216 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Sagues Mestre, Francesc. Self-Organized Complexity and Self-Assembling Materials (SOC&SAM). 2014SGR597 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Garcia Lopez, Maria Luisa. Sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs.. 2014SGR1023 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Ritort Farran, Felix. Small Biosystem Lab. 2014SGR1379 Grups de Recerca Consolidats. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014)
Aromi Bedmar, Guillem. Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'. Estada a Estats Units a University of California Berkeley. PRX14/00058 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014)
Reguera Lopez, David. Virología Física y Aplicaciones Innovadoras. EUIN2013-50990 Accions Complementàries. Ministerio de Economia y Competitividad (2014)
Mañosa Carrera, Lluis. Ajut per a estada temporal de professors i investigadors de prestigi als grups de recerca (PIE-BKC 2013). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2013)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Ajut per a estada temporal de professors i investigadors de prestigi als grups de recerca (PIE-BKC 2013). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2013)
Gomez Valentin, Elvira. Ajut per a estada temporal de professors i investigadors de prestigi als grups de recerca (PIE-BKC 2013). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2013)
Aromi Bedmar, Guillem. Ajut per a estada temporal de professors i investigadors de prestigi als grups de recerca (PIE-BKC 2013). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2013)
Cirera Hernandez, Albert. Ajuts destinats a finançar les despeses de disseny i elaboració de propostes de programes de doctorat (2013). Empresa: Francisco Albero S.A.U.. 2012PRODI00002 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2013)
Romano Rodriguez, Albert. Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication (CELINA). CM1301 Accions Complementàries. Unió Europea (2013)
Prades Garcia, Juan Daniel. Concessió ajut per a estada a la Universitat Técnica de Braunschweig (Alemanya). CAS12/00406 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013)
Batlle Gelabert, Javier. Coupling effects in magnetic patterned nanostructures (COEF-magNANO). PIRSES-GA-2012-318901 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Diez Perez, Ismael. Developing single-molecule switches for applications in nanoscale organic devices (Single-Molec-Switch). PIIF-GA-2012-328893 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Tierno , Pietro. Dynamics and assemblies of colloidal particles under Magnetic and Optical forces (DynaMO). 335040 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Batlle Gelabert, Javier. Efectes de proximitat en nanoestructures magnètiques: propietats bàsiques i aplicacions tecnològiques. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2013)
Palassini , Matteo. Estada a Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics. 2012BE100850 Ajuts a la recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2013)
Diez Perez, Ismael. Estada a Arizona State University. 2012BE100317 Ajuts a la recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2013)
Ritort Farran, Felix. Information, Fluctuations, and Energy Control in Small Systems (INFERNOS). 308850 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Alsina Esteller, M.asuncion. International Symposium on Luminescence Spectrometry, ISLS.. CTQ2011-16019-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2013)
Prades Garcia, Juan Daniel. Nanodevice Engineering for a Better Chemical Gas Sensing Technology (BetterSense). 336917 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Canillas Biosca, Adolfo. Polarimetric characterization of natural and artificial chiral anisotropic media (NANOCHIRALITY). PIIF-GA-2012-330513 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2013)
Reguera Lopez, David. Red Española Interdisciplinar de Biofísica de los Virus (BioFiViNet). FIS2011-16090-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2013)
Asensi Lopez, Jose Miguel. Reliable assessment of degradation in new thin-film photovoltaic technologies (DEGRADATION). 0311/BIE/12 Projectes recerca. Unió Europea (2013)
Tierno , Pietro. Transport and collective dynamics of colloidal particles in a magnetic ratchet potential. 57049473 Ajuts a la recerca. Deutscher Akademischer Austauch Dienst (DAAD) (Servicio Alemán de Intercambio Académico) (2013)
Rubi Capaceti, Jose Miguel. Understanding and managing randomness in physics, chemistry and biology. FIS2011-16083-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2013)
Güell Vilà, Frank. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2012)
Prades Garcia, Juan Daniel. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2012)
Romano Rodriguez, Albert. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2012)
Vila Arbones, Ana Maria. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2012)
Segarra Rubi, Merce. Centre d'innovació i tecnologies avançades UB. TECCIT12-1-0001-02 DIOPMA. CITA TECCIT12-1-0001-02 Ajuts a la recerca. ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (2012)
Farre Ventura, Ramon. Clinical tRials fOr elderly patients with MultiplE Disease (CHROMED). 306093 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2012)
Serra Coromina, Pedro. DigiPRINT: Large Area High Resolution Digital Printing for Organic Thin Film Transistor Fabrication. RDNET12-2-0002 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2012)
Tierno , Pietro. Dynamics of colloidal particles under Magnetic and Optical Forces (ERC Starting grant). FIS2011-15948-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2012)
Bastida Armengol, Jaime. Estada a Universidad de Costa Rica. 2011BE100885 Ajuts a la recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2012)
Morante Lleonart, Joan Ramon. European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability - EuNetAir. TD1105 Accions Complementàries. Unió Europea (2012)
Fernandez Tiburcio, Antonio. Genetics of temperature modulation of plant immunity (DISEASENVIRON). PCIG10-GA-2011-303568 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2012)
Güell Vilà, Frank. Innovative methods in radiotherapy and radiosurgery usign synchrotron radiation.. TD1205 Accions Complementàries. Unió Europea (2012)
Navajas Navarro, Daniel. Mechanical pathways in cells: from molecular mechanisms to cell function (MecPath). PCIG10-GA-2011-303848 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2012)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Pulsatile Viscus and Viscoelastic Micrfluidics (MICROPULSATILE). PIIF-GA-2011-301214 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2012)
Romano Rodriguez, Albert. Subvenció d'estada de professors i investigadors estrangers d'acreditada experiència, en règim d'any sabàtic, en centres espanyols. SAB2011-0068 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012)
Iglesias Clotas, Oscar. Acció integrada Hispano-lusa. . AIB2010PT-00099 Ajuts a la recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Garcia Lopez, Maria Luisa. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Garrido Fernandez, Blas. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Gomila Lluch, Gabriel. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Prades Garcia, Juan Daniel. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Romano Rodriguez, Albert. Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca. Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Cirera Hernandez, Albert. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2010. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2011)
Rubi Capaceti, Jose Miguel. Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2010. . Ajuts a la recerca. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (2011)
Garcia Lopez, Maria Luisa. ANALYSIS OF THE STRESS MECHANISMS DURING STERILIZATION AND STABILIZATION BY LYOPHILISATION OF NANOSTRUCTURED BIOMATERIALS AND THE EFFECTS ON THEIR BIOPHARMACEUTICAL PROFILES. MAT2011-26994 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Aportación española al C.E.C.A.M. (Centro Europeo de Cálculo Atómico y Molecular). AIC-B-2011-0733 Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Fernandez Tiburcio, Antonio. Bases moleculares, bioquímicas y genéticas de la señalización mediante amino oxidasas en las respuestas a sequía, salinidad y temperaturas bajas. BIO2011-29683 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Prades Garcia, Juan Daniel. Beca per a estada de recerca fora de Catalunya (BE-DGR) 2010. Centre Universität zu Köln. (DOGC 5824, 23/02/2011). 2010BE100762 Ajuts a la recerca. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya (2011)
Viladomat Meya, Francisco. Biodiversidad y etnomedicina en México como fuente de moléculas de importancia farmacológica. A/030396/10 Projectes recerca. Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) (2011)
Farre Ventura, Ramon. Biongeniería del pulmón mediante cultivo de células madre en la matriz descelularizada del órgano: efecto de los estímulos biofísicos en la optimización del bioreactor. SAF2011-22576 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Segarra Rubi, Merce. CELDAS REVERSIBLES DE ÓXIDO SÓLIDO DE TEMPERATURA INTERMEDIA. MAT2011-23623 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Segarra Rubi, Merce. Centre d'innovació i tecnologies avançades UB.DIOPMA. TECCOL11-1-0005. 306574 Ajuts a la recerca. ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (2011)
Muller Jevenois, Carlos Maria. Centre d'innovació i tecnologies avançades UB.ELECTRODEP. TECCOL11-1-0005. 306580 Ajuts a la recerca. ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (2011)
Aromi Bedmar, Guillem. Design and Preparation of Functional Molecules for Quantum Computing and Information Processing (FuncMolQIP). 258060 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2011)
Tejada Palacios, Javier. Determinación de niveles de fármaco en piel mediante espectrometría de Terahercios.. FIS2010-10580-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Lousa Rodriguez, Arturo. Estrategias de funcionalización mediante tratamientos superficiales de aleaciones CoCrMo para la mejora del rendimiento de prótesis articulares Metal-sobre-Metal.. MAT2011-29698-C03-03 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Roca-cusachs Soulere, Pere. Estudio de las vías moleculares mecánicas celulares. BFU2011-23111 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Hernandez Ferras, Joan Manel. Fenómenos a escala nanométrica en materiales magnéticos y superconductores a bajas temperaturas, bajo la acción de microondas de alta frecuencia y campos magnéticos rotatorios. MAT2011-23698 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Rubi Capaceti, Jose Miguel. FORMACIÓN, TRANSPORTE Y ENERGÉTICA EN SISTEMAS MULTIDISCIPLINARES EN LA MESOESCALA. FIS2011-22603 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Perez Garcia, M. Luisa. Funcionalización de micronanoherramientas para ciencias de la vida. TEC2011-29140-C03-02 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Navajas Navarro, Daniel. Grupo de Biomecánica Respiratoria y Celular de la Universidad de Barcelo. (Grupo asociado al CIBER-BBN). Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación (2011)
Ritort Farran, Felix. High-resolution tweezers for DNA replication and sequence identification (MagRepS). 267862 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2011)
Segarra Rubi, Merce. Incentivació de la transferència tecnològica del centre DIOPMA (itt-diopma) TECCIT11-1-0022 . TECCIT11-1-0022 Ajuts a la recerca. ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (2011)
Sanz Carrasco, Fausto. La electroquímica fina herramienta para la preparación de películas para aplicaciones de conversión de energía. CTQ2011-25156 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Mañosa Carrera, Lluis. Materiales Calóricos Gigantes para aprovechamiento de energía y refrigeración sostenible. PRI-PIBIN-2011-0780 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Sagues Mestre, Francesc. Modalitat B. Estada de joves doctors estrangers a Espanya. . SB2010-0175 Ajuts a la recerca. Ministerio de Educación (2011)
Franzese , Giancarlo. Modelling basis and kinetics of nanoparticle interaction with membranes, uptake into cells, and sub-cellular and inter-compartmental transport (NanoTransKinetics). NMP4-SL-2011-266737 Projectes del PM/Horizon2020. Unió Europea (2011)
Hernandez Ramirez, Francisco De P.. Nanofibras conductoras con recubrimientos coaxial ferrítico para aplicaciones electrónicas integradas. TEC2010-11581-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Hernández Márquez, Sergi. Nanopartículas de silicio para la fabricación de células solares tipo tandem.. ENE2010-12408-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Güell Vilà, Frank. Nonlinear excitation of tailored nanostructures (NEXT). MBI001663 Projectes recerca. Unió Europea (2011)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Organització del XVII Congreso Nacional de Física Estadística (FisEs 2011). FIS2010-10467-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Aromi Bedmar, Guillem. Organización del Vth International Congress on Molecular Materials, MOLMAT2012, Barcelona. CTQ2011-13459-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Varela Fernandez, Manuel. Oxidos y estructuras híbridas de respuesta multifuncional. MAT2011-29269-C03-03 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
PAGONABARRAGA MORA, IGNACIO. Red Española de Física de Sistemas fuera del equilibrio.. FIS2010-11438-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Reguera Lopez, David. Red Española Interdisciplinar de Biofísica de los Virus (BioFiViNet). . FIS2010-10552-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Mayol Sanchez, Ricardo. Research topics in the structure and dynamics of atomic, nuclear and electronic systems. FIS2011-28617-C02-01 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Hernandez Ferras, Joan Manel. Seventh International Workshop on Nanomagnetism and Superconductivity (Coma-ruga 2011). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)
Garcia Santiago, Antoni. Seventh International Workshop on Nanomagnetism and Superconductivity Coma-ruga 2011.. MAT2010-12066-E Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Prades Garcia, Juan Daniel. Sistemas de detección y cuantificación de biomarcadores de la Enfermedad de Alzheimer (KIT-ALZHEIMER). IPT-2011-1055-900000 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Gutierrez Gonzalez, Jose Maria. Tecnologías de Autoagregación de Compuestos Anfifílicos para Aplicaciones en Alimentos Funcionales y Cosmética. CTQ2011-29336-C03-02 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Garcia Celma, Maria Jose. TECNOLOGÍAS DE AUTOAGREGACIÓN DE MOLÉCULAS ANFIFÍLICAS PARA APLICACIONES TERAPÉUTICAS. CTQ2011-29336-C03-03 Projectes recerca. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Peiro Martinez, Francisca. Títol projecte: Nanoscale Mapping of Physical and Chemical Properties of Advanced Nanomaterials. 2011CTP00018 Projectes recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011)
Palassini , Matteo. Transporte electrónico en ensamblajes de nanocristales semiconductores y metálicos. PRI-AIBAR-2011-1206 Accions Complementàries. Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
Alsina Esteller, M.asuncion. XV International Simposia on Luminescence Spectrometry (XVth ISLS). Ajuts a la recerca. Universitat de Barcelona (2011)


Destacats

Destacados

News