Contacte

CONVOCATÒRIES

OBERTES

- Beques de col·laboració per estudiants de Màster en grups de l'IN2UB dins la convocatòria beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (TARDOR 2020). Termini: 20/11/2020 (Convocatòria) NOU

 Podeu consultar les propostes de projectes fi de màster en grups de l'IN2UB a: TFM_IN2UB

Ajut a la Recerca Transversal (ART) Convocatòria 2020 (Deadline: 28/09/2020) 

    Bases (CAT ENG)

    Application Form (CAT / ENG)  

   Relació Provisional ART-2020 

  Resoluc_Adjud_ART_2020 (NOU)

AJUT 2020 IN2UB A PROFESSORS CONVIDATS. FORMULARI: AJUT_PROF_CONV/SUPPORT_INVITED_PROFESSOR

  AJUTS 2020 IN2UB A ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS. FORUMLARI: AJUT_ORG_CONG/SUPPORT_ORG_CONGR

TANCADES

- Beques de col·laboració UB: Dins el Programa Màster+UB de captació d'estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions Cientifíques en el sí d'un grup de recerca. Curs 2020/2012 l'IN2UB ha convocat 2 beques (Més informació). 

Termini de presentació de sol·licituds AMPLIAT fins el 29/06/2020

- Beques de col·laboració per estudiants de Màster en grups de l'IN2UB dins la convocatòria beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (TARDOR 2019). Termini: 22/11/2019 (Convocatòria)

Ajut a la Recerca Transversal Convocatòria 2019 (Termini: 07/06/2019 a les 14h) 

    Bases (CAT i ENG)/Novetats   

    Formulari sol·licitud (CAT i ENG)

    Relació Provisional ART-2019 

   Resol_Adjud_ART_2019 (Nou)

Beques de col·laboració UB: Dins el Programa Màster+UB de captació d'estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions Cientifíques en el sí d'un grup de recerca. Curs 2019/2020 l'IN2UB ha convcat 6 beques de col·laboració (Més informació). Termini de presentació de sol·licituds del 10/04/2019 al 10/05/2019 (Ampliada)

   Podeu consultar les propostes de projectes fi de màster en grups de l'IN2UB a: TFM_IN2UB

-  IN2UB 2019 CALL FOR FINANCIAL SUPPORT TO THE ORGANIZATION OF CONGRESSES. FORMS: AJUT_ORG_CONG/SUPPORT_ORG_CONGR. Tancada per esgotament disposició pressupostària 

Ajut a la Recerca Transversal Segona Convocatòria 2018: Bases (CAT i ENG) i Formulari sol·licitud 

  Relacio_Provisional_ART_2018_II

  Resol_Adjud_ART_2018_II (NOU) 

Convocatòria beques de col·laboració UB (5 beques de l'IN2UB) (INFO) (Termini fins el 21/11/2018) 

Convocatòries Ajuts Predoctorals: FI/APIF (INFO)

 Ajut a la Recerca Transversal Convocatòria 2018Bases i Formulari sol·licitud 

Resolució_ART_2018 

Beca de col·laboració IN2UB 

Convocatòries d'ajuts predoctorals: 
-  2 APIF assignades a l'IN2UB (APIF
-  
Oferta beca FPI Microscopio de barrido de fuerzas eléctricas para medidas electrofisiológicas a la nanoescala (Ref: TEC2016-79156-P) (contacte: jordiborrell(at)ub.edu)    

Segona Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) 2017/ Formulari sol·licitud ART-2017_II (Termini: 27 setembre 2017 a les 14h) 

Resolució_Adjudicació_ART_2017_II 

Beques de col·laboració amb l'IN2UB Tesi Doctoral i Inici Recerca en la Convocatòria Primavera 2017 Beques Col·laboració UB: Bases

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2017Formulari Sol·licitud_ART_2017 

 Resolució Adjudicació ART_2017 

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2016 

   files/Resol_Def_ART_2016.pdf

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2015

   files/Resoluci_Def_ART_2015.pdf 

 

MODEL SOL·LICITUDS AJUTS (TANCAT)

o   Ajut per organització de congressos, cursos o jornades 

o   Ajut per professor convidat