CONVOCATÒRIES

OBERTES:

Ajut a la Recerca Transversal Segona Convocatòria 2018: Bases (CAT i ENG) i Formulari sol·licitud 

Relacio_Provisional_ART_2018_II

Resol_Adjud_ART_2018_II (NOU) 

TANCADES:

Convocatòria beques de col·laboració UB (5 beques de l'IN2UB) (INFO) (Termini fins el 21/11/2018) 

Convocatòries Ajuts Predoctorals: FI/APIF (INFO)

 Ajut a la Recerca Transversal Convocatòria 2018Bases i Formulari sol·licitud 

Resolució_ART_2018 

Beca de col·laboració IN2UB 

Convocatòries d'ajuts predoctorals: 
-  2 APIF assignades a l'IN2UB (APIF
-  
Oferta beca FPI Microscopio de barrido de fuerzas eléctricas para medidas electrofisiológicas a la nanoescala (Ref: TEC2016-79156-P) (contacte: jordiborrell(at)ub.edu)    

Segona Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) 2017/ Formulari sol·licitud ART-2017_II (Termini: 27 setembre 2017 a les 14h) 

Resolució_Adjudicació_ART_2017_II 

Beques de col·laboració amb l'IN2UB Tesi Doctoral i Inici Recerca en la Convocatòria Primavera 2017 Beques Col·laboració UB: Bases

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2017Formulari Sol·licitud_ART_2017 

 Resolució Adjudicació ART_2017 

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2016 

   files/Resol_Def_ART_2016.pdf

Convocatòria Ajut a la Recerca Transversal (ART) IN2UB 2015

   files/Resoluci_Def_ART_2015.pdf 

 

MODEL SOL·LICITUDS AJUTS (TANCAT)

o   Ajut per organització de congressos, cursos o jornades 

o   Ajut per professor convidat