Indaga-t

Grup d’Innovació Docent per afavorir la Indagació

Estratègies per l’educomunicació i la transformació social

Conferència a càrrec d’Ezequiel Passeron. Director Institucional de l’ONG Faro Digital.

Dilluns, 21 de desembre de 2020
De 12.30 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h.

Alfabetizació digital crítica de la ciutadania: ciberbulling, sexting i acompanyament en les pantalles

Conferència a càrrec d’Ezequiel Passeron. Director de Faro Digital. Llicenciat en Ciències de la Comunicació (UBA). Coordinador de la Red Latinoamericana Conectados al Sur.

Dijous, 10 de desembre de 2020.
De 9.00 a 10.30h i de 16.00 a 17.30h

Smart Classrooms Project: redissenyant els espais i els entorns d’aprenentatge

Conferència a càrrec de Marta López Costa. Pedagoga. Investigadora en la Universitat Oberta de Catalunya. Dra. en Ciències de l’Educació (UB), Màster en Ensenyament i Aprenentatge en entorns digitals.

Dimarts, 17 de novembre de 2020.
De 9.00 a 10.30h i de 16.00 a 17.30h

Les claus de la comunicació

Conferència a càrrec de Ferran Ramon Cortès, director de l’Institut 5 Fars.

Dimecres, 18 de novembre de 2020.
De 12.30 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h

La comunicació en persones amb sordceguesa

Conferència a càrrec de Xavier Capdevila i Núria Bustamante. APSOCECAT (Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa).

Dilluns, 16 de novembre de 2020.
De 12.30 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h

VII Jornadas sobre la Relación Pedagógica en la Universidad

Està previst que hi participin investigadors universitaris, responsables institucionals, docents i aquelles persones que tant des de la perspectiva educativa com des de l’àmbit universitari podrien estar interessades en analitzar la situació actual, revisar el que s’ha fet fins ara, i sobretot gestionar propostes de futur.

Design Thinking en la Investigación Acción

Taller reconegut per l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB.

El concepte de Design Thinking apareix com a estratègia per abordar problemes que semblaven estar molt lluny dels reptes del disseny tradicional. Des dels seus inicis, aquest enfocament ha anat estenent-se i diversificant-se, elaborant una sèrie de recursos metodològics i procedimentals enfocats a dissenyar solucions i intervencions per a diferents contextos.

Estils relacionals: Entendre’ns amb els altres a l’empresa i a la vida

Conferència a càrrec de Ferran Ramon Cortés, Director de l’Institut 5 Fars i soci fundador de l’Institut de Comunicació.

Dimecres 11 de desembre
Sessió matí de 12.30 a 14.30 h
Sessió tarda de 15.30 a 17.30 h

Inclusió digital a la pràctica educativa

Conferència a càrrec de Miquel Selga i Conxi López, mestres i autors del llibre Inclusió Digital a l’aula.

Dijous 21 de novembre
Sessió matí de 9.00 a 10.30 h
Sessió tarda de 16.00 a 17.30 h

Introducció a les tecnologies immersives Realitat Augmentada, Virtual i Mixta i les seves aplicacions

Conferència a càrrec de Luis Villarejo, cofundador i CEO a Immersium Studio.

Dimarts 19 de novembre
Sessió matí de 9.00 a 10.30 h
Sessió tarda de 16.00 a 17.30 h