Ensenyament per a l’autonomia, aprenentatge amb autonomia

Codi: 2010MQD00052

Objectius

 1. Desenvolupar estratègies per explorar, compartir i avançar en les nocions que sobre l’aprenentatge autònom (aprenentatge per a la autonomia) tenen els estudiants i el professorat participant en el projecte.
 2. Dissenyar i implementar estratègies docents i materials compartits per les diferents matèries i graus implicats al projecte que promoguin l’aprenentatge autònom dels estudiants, no només com a capacitats per portar a terme treballs i activitats d’aprenentatge “pel seu compte” si no, i sobretot per promoure la capacitat per pensar críticament per ells mateixos, responsabilitzar-se dels propis posicionaments i tenir en compte altres punts de vista, tant en el terreny moral com en l’emocional i en l’intel·lectual.
 3. Dissenyar i implementar sistemes avaluatius per a les diferents matèries i graus implicats al projecte, que puguin donar compte del grau d’aprenentatge autònom assolit pels estudiants, i puguin servir de realimentació per als  propis estudiants i per al professorat.
 4. Portar a terme el seguiment avaluatiu i autoavaluatiu dels processos de planificació i implementació de la innovació, així com del resultats d’aprenentatge dels estudiants.
 5. Reforçar els espais de diàleg i treball cooperatiu entre els docents implicats, per tal d’explorar i aprofundir en els sentits i significats d’un aprenentatge per a la autonomia.
 6. Consolidar la línia d’innovació docent i de recerca sobre la docència universitària que venim desenvolupant en els darrers anys els membres del grup Indaga’t.
 7. Divulgar el procés i els resultats del projecte.

Graus implicats

 • Belles Arts
 • Grau en Conservació i Restauració de Bens Culturals i Grau en Disseny
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Mestre d’Educació Infant

Assignatures implicades

 • Comunicació en Educació
 • Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital
 • Antropologia i Sociologia de l’Art
 • Psicologia de l’Art i Estudis de Gènere
 • Fonaments Didàctics de l’Acció Socioeducativa