L’avaluació a l’aprenentatge autònom

Codi: 2012PID‐UB/040

Objectius

  1. Explorar l’estat de la qüestió de les relacions entre avaluació formativa (i participativa) i aprenentatge autònom.
  2. Esbrinar els sentits d’aquesta relació en les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte.
  3. Negociar i implementar en el si de les assignatures vinculades a la docència del professorat participant estratègies d’avaluació que incloguin en les decisions (planificació) i maneres de fer (valorar) als estudiants.
  4. Divulgar els resultats del procés en comunicacions a congressos i publicacions.
  5. Formar al professorat universitari des d’aquesta perspectiva, tant a professor novell, com en formació permanent de l’ICE.

Vinculació amb l’ensenyament

Aquest projecte està vinculats als graus de Belles Arts, Conservació i Restauració de Bens Culturals , Disseny , Educació Social, Mestre d’educació infantil i Pedagogia, als quals té docència el professorat que hi participa al projecte, tant des de la secció de Pedagogies Culturals del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts, com del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia.