Design Thinking en la Investigación Acción

Taller reconegut per l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB.

El concepte de Design Thinking apareix com a estratègia per abordar problemes que semblaven estar molt lluny dels reptes del disseny tradicional. Des dels seus inicis, aquest enfocament ha anat estenent-se i diversificant-se, elaborant una sèrie de recursos metodològics i procedimentals enfocats a dissenyar solucions i intervencions per a diferents contextos.

Per tant, el Design Thinking té com a finalitat desenvolupar una metodologia creativa com a forma de generar solucions més innovadores, més simples i, principalment, més enfocades en l’ésser humà i les seves necessitats reals i emocionals.

Dates

28 d’octubre, 4 i 11 de novembre de 2020

Inscripció

Podeu fer la inscripció a aquest enllaç.