Categoria: Projectes

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat

El projecte DIYUni cerca explorar i incorporar a l’àmbit universitari els canvis (i seus efectes formatius) produïts en els darrers anys en relació a les competències digitals, especialment a partir del sorgiment d’una cultura de col·laboració que connecta els entorns d’aprenentatge, la tecnologia i el bricolatge.

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa (renovació)

El projecte DIYUni cerca explorar i incorporar a l’àmbit universitari els canvis (i seus efectes formatius) produïts en els darrers anys en relació a les competències digitals, especialment a partir del sorgiment d’una cultura de col·laboració que connecta els entorns d’aprenentatge, la tecnologia i el bricolatge.

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa

El projecte DIYUni cerca explorar i incorporar a l’àmbit universitari els canvis (i seus efectes formatius) produïts en els darrers anys en relació a les competències digitals, especialment a partir del sorgiment d’una cultura de col·laboració que connecta els entorns d’aprenentatge, la tecnologia i el bricolatge.

Zonas de invisibilidad en la evaluación formativa del aprendizaje autónomo

Codi: 2013PID-UB/001 Resumen Los docentes que configuramos el grupo de innovación Indaga-t (GIDCUB-13/087) compartimos inquietudes y dilemas que nos han llevado a cuestionar nuestras propias prácticas docentes. El lugar crítico desde donde nos colocamos (lugar de no-saber y/o querer saber más) nos lleva a reflexionar en torno a las relaciones pedagógicas emergentes en los diferentes …

Què aprenen els estudiants i els docents quan col·laboren en l’avaluació d’un procés d’aprenentatge autònom

Codi: REDICE 12-1642-01 Objectius Explorar l’estat de la qüestió de la investigació que indaga les relacions entre l’avaluació formativa (i participativa) i l’aprenentatge autònom. Vincular els sentits d’aquesta relació amb l’anàlisi les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte a partir de documentar evidències d’avaluació formativa i analitzar la …

L’avaluació a l’aprenentatge autònom

Codi: 2012PID‐UB/040 Objectius Explorar l’estat de la qüestió de les relacions entre avaluació formativa (i participativa) i aprenentatge autònom. Esbrinar els sentits d’aquesta relació en les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte. Negociar i implementar en el si de les assignatures vinculades a la docència del professorat participant …

Ensenyament per a l’autonomia, aprenentatge amb autonomia

Codi: 2010MQD00052 Objectius Desenvolupar estratègies per explorar, compartir i avançar en les nocions que sobre l’aprenentatge autònom (aprenentatge per a la autonomia) tenen els estudiants i el professorat participant en el projecte. Dissenyar i implementar estratègies docents i materials compartits per les diferents matèries i graus implicats al projecte que promoguin l’aprenentatge autònom dels estudiants, …

Indaga-t als graus europeus (Consolidació): Una aposta per l’autoria dels estudiants i la col.laboració docent

Codi: 2010PID‐UB/33 Objectius Organitzar les matèries i assignatures dels graus de Pedagogia, Educació Social, Belles Arts i Mestre d’Educació Infantil en els que participen els membres del grup d’acord amb els principis pedagògics i tecnològics d’Indaga-t. Afavorir l’aprofundiment de la col·laboració entre el professorat i els estudiants dels diferents graus en torn als processos que …

Indaga-t als graus europeus

Codi: 2009PID‐UB/49 Objectius Organitzar les matèries i assignatures dels graus de Pedagogia, Educació Social, Belles Arts i Mestre d’Educació Infantil en els que participen els membres del grup d’acord amb els principis pedagògics i tecnològics d’Indaga-t. Afavorir l’aprofundiment de la col·laboració entre el professorat i els estudiants dels diferents graus en torn als processos que …

Ensenyament col·laboratiu per a un aprenentatge integrat

Codi: 2008MQD 00101 Finalitat La finalitat primera del projecte és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants, que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per part dels estudiants. De manera específica, el projecte pretén promoure i fer el seguiment de formes de col·laboració relacionades …