Logo Universitat de Barcelona Escola UniversitÓria d'Infermeria imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
Imatge de diagramació
 
  Video de la Facultat Contacte Cerca UB Directori UB Notícies UB Agenda UB Viure a Barcelona imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:
imatge de diagramació
EU d'Infermeria
Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
1a planta Pavelló de Govern
(Campus de Bellvitge)
imatge de diagramació
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet Ll.
Telèfon: 934024293
Fax: 934024248
imatge de diagramació
icona maila la Secretaria
icona mailal Punt d'Informació

icona mailQueixes i suggeriments
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de diagramació
Tramits administratius diversos: Convalidació, trasllat, etc...
  Notícies i Agenda del Centre

ACREDITACIÓ DE CARÀCTER ECONÒMIC A EFECTES DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA SENSE EL PAGAMENT PREVI DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS ACADÈMICS PER AL CURS 2014/2015

  IMPORTANT : Sol.licitud del títol dels graus d'Infermeria i de Podologia
  Horari Secretaria Estudiants i Docència
  Informació de la Comissió de Bioètica Document1 Document2
  Ensenyament d'Infermeria
Alumnes de nou accés : Reclamacions i Assignació definitiva
 

Pas a grau

INFORMACIÓ MATRICULA 2014-2015
  Ensenyament de Podologia
Alumnes de nou accés :Reclamacions i Assignació definitiva
  Pas al grau
INFORMACIÓ MATRÍCULA 2014-15
  Retitulació al grau de Podologia
  Taula de reconeixement - Podologia
  Prova d'aptitud d'homologació d'infermeria
  Qualificacions
  Horari de la Prova
  Convocatòria de juny de 2014: castellà / català

imatge de diagramació
Destacat
imatge de diagramació
imatge de diagramació
 

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
biblioteca
Imatge de diagramació
Programes de mobilitat
Bústia de la Directora
imatge de maquetació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Infermeria - Comunicació imatge de diagramació