Tesis doctorals en curs
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de doctorat Infermeria i Salut Imatge de diagramació
 
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
Tesis doctorals Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius
Vies d'accés
Contacte
Pla de recerca / Seguiment i avaluació anual del pla de recera
Línies de recerca/Directors de tesis doctorals
Dipòsit de la tesi doctoral
Preinscripció/Matrícula
Criteris
Queixes/Suggeriments
   
 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació    

Dipòsit de la tesi doctoral

1.- Previ a iniciar el dipòsit de la tesi: s’ha de sol·licitar l'informe de seguiment final a la Comissió Acadèmica del programa. Per sol·licitar-lo cal presentar:

  1. Sol·licitud d’informe final de seguiment, signada pel doctorand/a, directors/es de tesi i tutor/a.
  2. Dos exemplars enquadernats i 1 en format digital en pdf
  3. Document d’activitats del doctorant que ha d’incloure totes les activitats dutes a terme i, específicament, les publicacions i els pòsters o comunicacions orals presentades a congressos derivades de la tesi.

  4. Requisits per sol.licitar el dipòsit:
   -Requisits format compendi articles

   Cal presentar tota la documentació a la secretaria d’estudiants i docència de Bellvitge.

2.- Dipòsit de tesi: Sol·licitud d’autorització del dipòsit a la comissió acadèmica del programa. Per sol·licitar-lo cal presentar:

  1. Informe  final de seguiment favorable.
  2. Sol·licitud de dipòsit de Tesi Doctoral, amb l’autorització dels/es directors/es i tutor/a del dipòsit.
  3. Document d’activitats del doctorant que ha d’incloure totes les activitats dutes a terme i, específicament, les publicacions i els pòsters o comunicacions orals presentades a congressos derivades de la tesi.
  4. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand/a. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor.
  5. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
  6. La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat.
  7. Proposta tribunal, segons la Normativa Reguladora del Doctorat de la UB. Cal adjuntar llistat de membres proposats, la seva currícula i document UB

   Cal presentar tota la documentació a la secretaria d’estudiants i docència de Bellvitge.

   FITXA TESEO
   TDX (Edició electrònica tesi doctoral)
   Codis UNESCO

Per a més informació, Escola Doctorat, Universitat de Barcelona

Dipòsit, lectura i històric de tesis doctorals

Llistat de tesis doctorals

 

 

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Ciències Infermeres
Última actualització o validació:10.11.2016