Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'infermeria imatge de maquetació
Español Enrere Escola UB imatge de maquetació
Bústia de queixes i suggeriments
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 


El sistema d’assegurament de la qualitat (SAIQU) del centre estableix, mitjançant un seguit de processos, que totes les queixes, dubtes i suggeriments dels usuaris del centre es recullen, analitzen i responen. Els resultats es fan servir per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels seus ensenyaments.

Per aquest motiu, en el termini de 10 dies hàbils des de la presentació la unitat o l’òrgan responsable resoldrà la queixa o suggeriment i es remetrà la resposta mitjançant correu electrònic a la persona interessada.

Les queixes no tenen en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. Per fer una reclamació (que comporta recórrer contra una decisió presa per l’Administració de manera formal) has de seguir el procediment que es detalla en la resolució corresponent.

Per poder recollir la teva queixa o suggeriment et demanem que omplis el formulari següent. Les dades de caràcter personal només podran ser utilitzades per complir les finalitats del document, com estableix la LOPD.

 

Nom i cognoms
Adreça electrònica
Ensenyament
Tipologia de la comunicació
Tema
Motiu de la queixa o suggeriment

 

 

 

 
imatge de maquetació  
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació:27.02.2012
imatge de maquetació