Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Màster Universitari en Cirurgia Podològica Imatge de diagramació
 
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
imatge1Imatge de diagramacióimatge2imatge3 Imatge de diagramació
Objetius/Perfil de competències Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius/Perfil de competències
Normativa
Contacte
Com arribar
Adreçat a
Criteris d'admissió
Preinscripció/Matrícula
Beques i ajuts
Pla d'estudis
Horaris
   
Icona d'informació

Per a més informació:
934024292
Cirurgiapodologica@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació

Objectius

-Ampliar i aprofundir els coneixements i habilitats necessaris per a l'aplicació de la cirurgia podològica amb fonaments biomecànics i tractaments postquirúrgics.
-Capacitar per desenvolupar les diferents tècniques quirúrgiques actualitzades en les diverses patologies del peu.
-Proporcionar criteris metodològics que permetin elaborar un treball d'investigació a fi de garantir la qualitat assistencial.

Perfil de competències

Perfil de competències específiques

-Coneixement dels processos patològics i quirúrgics: característiques, semiologia i mètodes diagnòstics.
-Coneixement dels principis biològics i epidemiològics dels processos infecciosos i de les seves característiques específiques.
-Capacitat de prescriure, administrar i aplicar tractaments farmacològics, físics, terapèutics i quirúrgics.
-Coneixement i capacitat d'anàlisi dels aspectes legislatius, ètics i de gestió relacionats amb la pràctica quirúrgica.
-Capacitat per aplicar els mètodes d'investigació a la pràctica clínica assistencial, i adquisició de capacitat crítica sobre publicacions científiques.
-Capacitat d'interpretar els resultats de les proves complementàries i de racionalitzar-ne l'ús.
-Capacitat per emetre un diagnòstic i dissenyar el pla d'intervenció de tractament podològic.
-Desenvolupament d'habilitat i destresa en el coneixement de les estructures del peu i en les tècniques de dissecció anatòmica.
-Capacitat per dissenyar un pla d'intervenció i actuar partint del compliment de les obligacions deontològiques de la pràctica quirúrgica i la legislació quirúrgica vigent.
-Capacitat, habilitat i destresa en la realització de les tècniques quirúrgiques podològiques.
-Capacitat de comunicar en els fòrums científics els avenços professionals.

Perfil de competències transversals

Capacitat de:
-Resolució de problemes i presa de decisions.
-Gestió de la informació.
-Treball en equip i de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
-Raonament crític.
-Adoptar un model de valors ètics en la pràctica assistencial.
-Creativitat.
-Adaptació a noves situacions.
-Iniciativa i esperit emprenedor.
-Capacitat de motivació per a la qualitat assistencial.

 

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Màster Universitari en Cirurgia Podològica
Última actualització o validació: 07.06.2011