Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de doctorat Infermeria i Salut Imatge de diagramació
 
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
Presentació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius
Vies d'accés
Contacte
Pla de recerca/ Seguiment i avaluació anual del pla de recerca
Línies de recerca/Directors de tesis doctorals
Dipòsit de la tesi doctoral
Preinscripció/Matrícula
Criteris
Queixes/Suggeriments
 
Dipòsit i lectura i històric de tesis doctorals
       
Imatge de diagramació

Informació general

El Programa de Doctorat en Infermeria i Salut, és una aposta de la Universitat de Barcelona pel futur de la formació i la recerca en l’àmbit de la Infermeria i les Cures en Salut . Es tracta d'un
programa i titulació conjunta entra la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Rovira i Virgili dirigida a la obtenció
del Grau de Doctor

La finalitat del programa és promoure la formació de nous investigadors en el camp de la Infermeria i les Cures en Salut , amb l'objectiu de potenciar la qualitat de la recerca.. La conceptualització de les cures a partir dels conceptes de Persona, Salut, Medi natural i Social i Intervencions Sanitàries compren una visió amplia i holística de la realitat de les cures en Salut.

El Programa de Doctorat integra aportacions de diferents disciplines, tals com: infermeria, podologia, medicina, sociologia, psicologia, pedagogia i filosofia. Es pretén que el doctorand vegi en aquestes disciplines una font de dinamisme i de progrés i que li proporcionin les eines adequades, per tal d’aprofondir en la recerca en Cures en Salut  i en l’aportació de coneixements i que s’adequin a l’actual situació económica i social.

Normativa del doctorat a la UB

 

Anuncis

NOU Inicio de la preinscripción para el acceso y admisión de alumnos con estudios extranjeros

Call for pre-registration for access and admission for students with foreign studies
  Relació d'admesos-exclosos curs 2017-18
  Matrículació per al curs 2017-2018
  Informació general
  Beques i ajuts
  Normativa reguladora del doctorat a l'empara de l'RD 99/2011
  Model sol.licitud
   
 

Altres sol.licituds

- Canvi de títol i/o canviar/agefir director

- Document de compromís

- Instància

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Ciències Infermeres
Última actualització o validació:09.02.2018