Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Escola UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Altra informació acadèmica


Crèdits de lliure elecció

El pla d'estudis de l'ensenyament de Podologia estableix que l'alumne haurà de realitzar 23 crèdits de lliure elecció. Per obtenir aquests crèdits, l'alumne pot matricular-se d'assignatures ofertades com a lliure elecció o realitzar activitats que donin dret a obtenir crèdits de lliure elecció.

L'oferta i matriculació de lliure elecció, ja siguin assignatures o bé activitats susceptibles de reconeixement de crèdits, té caràcter semestral. Únicament les activitats incloses a l'oferta publicada per la UB poden ser cursades o reconegudes com a crèdits de lliure elecció (amb l'excepció de les assignatures cursades com a optatives del propi ensenyament).

Tota la informació referent als crèdits de lliure elecció, com l'oferta d'assignatures i la normativa vigent, està recollida a la pàgina de crèdits de lliure elecció de la UB.

Normativa i tràmits acadèmics

Normativa i formularis específics de l'Escola

Tota la informació i els formularis de sol·licitud específics dels aspectes de gestió acadèmica de la Diplomatura regits per la normativa interna de l'Escola es troben a l'apartat tramits administratius

Normativa acadèmica general de la UB

La Normativa dels ensenyaments de la UB recull aspectes genèrics com el calendari marc, l'organització i estructura dels estudis, l'organització d'estudiants, l'estructira dels ensenyaments en primer, segon i tercer cicle...

Informació addicional

Consulta la informació sobre beques i ajuts, mobilitat nacional i internacional, treball i pràctiques en empreses, així com d'altres serveis de suport als teus estudis a Atenció i serveis a l'estudiant.

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 20.05.2010