Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Assignatures troncals i
obligatòries
Assignatures optatives
Pràcticums
Lliure elecció curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

Professorat:
Secretaria/PDI
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Itinerari curricular - Assignatures obligatòries

Primer semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242017
Estructura i funció del cos humà
10'5
242020
Fonaments d'Infermeria
13'5
242001
Ciències Psicosocials
4'5
242003
Infermeria de Salut Pública
7'5
  Optativa
3
Total
39
Imatge de diagramació

Segon Semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242010
Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
9
242004
Infermeria Comunitària I
7'5
242002
Infermeria Psicosocial i Salut Mental
6
242019
Nutrició i Dietètica
4'5
242018
Farmacologia Clínica
4'5
242021
Història de la Professió
4'5
  Optativa
3
Total
39
Imatge de diagramació

Tercer Semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242011
Infermeria Medicoquirúrgica I
9
242000
Administració de Serveis d'Infermeria
7
242008
Infermeria Maternoinfantil I
7'5
242009
Infermeria Maternoinfantil II
7'5
242022
Legislació i Ètica Professional
4'5
  Optativa
3
Total
38'5
242013
Pràcticum introductori
7
Total
45'5
Imatge de diagramació

Quart Semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242012
Infermeria Medicoquirúrgica II
10'5
242005
Infermeria Comunitària II
10'5
242016
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
6
242007
Infermeria Geriàtrica
6
  Optativa
3
Total
36
Imatge de diagramació

Cinquè Semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242014
Pràcticum Hospitalari
20
  Optativa
3
Total
23
Imatge de diagramació

Sisè Semestre

CODI
ASSIGNATURA
CRÈDITS
242006
Pràcticum Comunitari
15
242015
Pràcticum Cures Especials
6'5
  Optativa
3
Total
24,5
Imatge de diagramació

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 07.06.2007