Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Assignatures
obligatòries
Assignatures optatives
Pràcticums
Lliure elecció curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

Professorat:
Secretaria/PDI
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Itinerari curricular - Matèries optatives

El Pla d'Estudis té les següents matèries optatives, de les quals se'n deriven les assignatures optatives que cada any programa el Cap d'Estudis, prèvia aprovació de les mateixes a la Junta d'Escola.

MATÈRIES
 
1
Origen i evolució de l'home
2
Informació, documentació i comunicació en ciències de la salut
3
Mètodes estadístics i càlcul numèric
4
Psicofarmacologia i drogodependències
5
Salut i condicions i estils de vida
6
Nutrició i salut alimentària
7
Factors psicosocials de la salut
8
Intervenció psicosocial
9
Càncer
10
Malalties cardiovasculars
11
Malalties de l'aparell respiratori
12
SIDA i altres malalties infeccioses
13
Salut mental i malalties neurològiques
14
Salut, persona i edat
15
Salut bucodental
16
Biofísica i tecnologia biomèdica
17
Metodologia analítica en ciències de la salut
18
Medicament i innovació farmacològica
19
Serveis de salut i àmbits d'intervenció
20
Bioètica
21
Teories i models d'infermeria
22
Treball pràctic
Imatge de diagramació

Els estudiants poden matricular-se en cadascun dels 6 semestres d'una de les assignatures optatives ofertades.

Els estudiants que estan en condició de finalitzar la carrera i no tinguin cursades les assignatures optatives corresponents als 18 crèdits del pla d'estudis hauran de comunicar-ho a la Cap d'Estudis abans del procés de matrícula.

El nombre mínim de preinscripcions perquè hi hagi docència d'una assignatura optativa és de 15 estudiants.

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 16.02.2007