Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Assignatures
obligatòries
Assignatures optatives
Pràcticums
Lliure elecció curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

Professorat:
Secretaria/PDI
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Itinerari curricular - Pràcticums

Prerequisits per a matricular-se dels Pràcticums

Per matricular-se dels Pràcticums, l'estudiant haurà de superar un determinat nombre de crèdits dels 189 que constitueixen la totalitat dels crèdits troncals:

  • Per matricular-se del Pràcticum Introductori, el nombre mínim de crèdits aprovats ha de ser 60'5.
  • Per matricular-se dels Practicums Hospitalari, Comunitari i de Cures Especials, el nombre mínim de crèdits aprovats ha de ser de 113'5.

Reunions informatives

Es convocaran reunions prèvies a l'inici dels pràcticums per tal d'aclarir els dubtes que es puguin presentar en relació amb els Pràcticums. Les dates en què es celebraran aquestes reunions són les següents:


PRÀCTICUM HOSPITALARI
Semestre 1:
17 de setembre de 2012 a les 14,00h.
Semestre 2:
18 de febrer de 2013 a les 14,00h.
Imatge de diagramació

PRÀCTICUM COMUNITARI
Semestre 1:
17 de setembre de 20112
Semestre 2:
18 de febrer de 2013


PRÀCTICUM DE CURES ESPECIALS
Semestre 1:
29 de novembre de 2012 a les 13
Semestre 2:
24 d'abril de 2013, a les 13 h.
Imatge de diagramació

Aquestes reunions es realitzaran a l'aulari. Es pot consultar l'aula corresponent al Punt d'Informació.

Professores responsables

  • Pràcticum Hospitalari: Prof. Victoria Sanfeliu, Prof. Teodosia Bardaji, Prof. Teresa Faura, Prof. Maria Getino
  • Pràcticum Comunitari: Prof. Núria Fabrellas, Prof. Anna Vila i Prof. Montserrat Solà
  • Pràcticum de Cures Especials: Prof. Lourdes Bernúz i Prof. Elena Viñas

Calendari


Imatge de diagramació


PRÀCTICUM HOSPITALARI
Semestre 1:
Del 17 de setembre de 2012 al 25 de gener de 2013
Semestre 2:
Del 18 de febrer al 14 de juny de 2013
Imatge de diagramació


PRÀCTICUM COMUNITARI
Semestre 1:
Del 19 de setembre al 19 de desembre de 2012
Semestre 2:
Del 20 de febrer al 31 de maig de 2013
Imatge de diagramació

PRÀCTICUM DE CURES ESPECIALS
Semestre 1:

Del 07 de gener al 08 de febrer de 2013

Semestre 2:
del 20 de maig al 21 de juny de 2013
Imatge de diagramació

 

Avaluació

Els Practicums tenen una única convocatòria d'examen. En el cas de suspendre, l'estudiant haurà de tornar a matricular-se i repetir el pràcticum en el semestre següent. L'itinerari dels practicums no es pot variar, s'ha de seguir l'ordre establert: Pràcticum Introductori, Pràcticum Hospitalari i Pràcticum Comunitari/Pràcticum de Cures Especials.

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 10.07.2012