Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Escola UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Pla d'estudis

Càrrega lectiva i crèdits

El Pla d'Estudis s'organitza en sis semestres i té un total de 230 crèdits, dels quals 189 pertanyen a matèries troncals i, obligatòries, 18 pertanyen a matèries ptatives i 23 a crèdits de lliure elecció curricular.

Matèries obligatòries
Matèries optatives
Lliure elecció
TOTAL
189
18
23
230
Imatge de diagramació

Matèries i assignatures

Els ensenyaments agrupen els crèdits acadèmics (CA) en unitats de contingut temàtic, les matèries. Aquestes es desglossen en assignatures, que són les unitats en què s'organitzen. Tant les matèries com les assignatures es mesuren en crèdits.

D'aquesta manera, el pla d'estudis homologat estableix les matèries troncals (comunes a tots els plans d'estudis de la titulació), matèries obligatòries (determinades per cada universitat) i matèries optatives (que també determina cada universitat). L'oferta d'assignatures corresponenet a les matèries obligatòries i optatives l'estableix l'ensenyament. Independentment de l'equivalència en crèdits acadèmics, les assignatures podran tenir una durada anual o quatrimestral.

Prerequisits

Per matricular-se dels Pràcticum, l' estudiant haurà de superar un determinat nombre de crèdits dels 189 que constitueixen la totalitat dels crèdits troncals:

  • Per matricular-se del Pràcticum introductori, el nombre mínim de crèdits aprovats ha de ser 60,5.
  • Per matricular-se dels Pràcticum hospitalari, comunitari i de cures especials, el nombre mínim de crèdits aprovats ha de ser 113,5.
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 12.08.2009