Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Escola UB   
Imatge de diagramació
Grau en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Guia acadèmica
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Plans docents
Exàmens
Pràctiques
Altra informació acadèmica
Bústia de queixes i/o suggeriments
Dades Ensenyament
Consell d'estudis
   

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Plans docents curs 2017-2018

Codi

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

1r Curs          
Bellvitge Clínic        

361279

365135

Anatomia humana

1r

6

FB

361281

365137

Fisiopatologia

Anual

15

FB

361287

365143

Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Anual

12

OB

362285

365141

Ciències psicosocials aplicades a la salut

Anual

9

FB

361280

365136

Fisiologia

1r

6

FB

361283

365139

Bioquímica i Nutrició

2n

6

FB

361303

365142

Instruments dels estudis de la salut

2n

6

FB

TOTAL CRÈDITS CURS

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

2n Curs

 

 

 

 

 

Bellvitge

Clínic

 

 

 

 

361282

365138

Farmacologia clínica

1r

6

FU

361284

365140

Iniciació a la metodologia científica,documentació i TIC

1r

6

FU

365264

365266

Ètica i legislació en infermeria

1r

6

OB

361291

365149

Infermeria gerontològica

2n

6

OB

361296

365147

Infermeria de salut pública i comunitària

2n

6

OB

361294

365145

Infermeria clínica I

Anual

12

OB

361298

365154

Estades clíniques I

Anual

12

PR

 

 

Optatives

2n

3

OP

TOTAL CRÈDITS CURS

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

3r Curs

 

 

 

 

 

Bellvitge

Clínic

 

 

 

 

361295

365146

Infermeria clínica II

Anual

9

OB

361297

365148

Infermeria comunitària

Anual

9

OB

361299

365155

Estades clíniques II

Anual

24

PR

361300

365156

Estades clíniques III

Anual

18

PR

TOTAL CRÈDITS CURS

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

4rt Curs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellvitge

Clínic

 

 

 

 

361289

365150

Gestió d’Infermeria

1r

6

OB

365265

365267

Infermeria de la infància i adolescència

1r

6

OB

362129

365152

Infermeria de la salut sexual i reproductiva

1r

6

OB

361293

365153

Infermeria de salut mental

1r

6

OB

361302

365157

Treball fi de grau

1r

6

TR

361301

365158

Pràcticum

2n

30

PR

TOTAL CRÈDITS CURS

 

 

60

 

           

TIPUS DE MATÈRIA:

FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’intensificació / PR – pràctiques / TR – treball final de grau

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 04.09.2017