Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Vacunacions i
protocol a seguir
en cas d'accident
Centres de Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

Professorat:
Secretaria/PDI
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Pràctiques - Protocol a seguir en cas d'accident

PROTOCOL QUE HA DE SEGUIR L'ALUMNE EN CAS DE PUNXAR-SE O TALLAR-SE AMB AGULLES O MATERIAL D'ÚS SANITARI

En el cas que un estudiant es punxi o es talli amb material d'ús sanitari durant el desenvolupament de les pràctiques, ha de fer el següent:

  • Si es tracta d'un Hospital, ha d'anar immediatament al Servei d'Urgències de l'Hospital.
  • Si es tracta d'una Àrea Bàsica, anar immediatament al Servei d'Urgències de l'Àrea Bàsica.
  • Si es troba realitzant pràctiques en un lloc on no hi ha urgències, anar al Servei d'Urgències de l'Hospital més pròxim, el més ràpidament possible.
  • En cas de dubte o que hagi tingut algun problema, sempre pot acudir a visitar-se al Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Bellvitge, que està a disposició de tots els alumnes en horari de matí. El telèfon és el 932607557 i s'ha de trucar per avisar que l'alumne accidentat s'adreça a l'esmentat Servei o per a realitzar qualsevol consulta.
  • Posteriorment a la consulta mèdica, s'ha de notificar l'accident a la Secretaria de l'Escola.
  • Per últim, cal notificar l'accident a la Direcció de l'Escola d'Infermeria o bé a la Cap d'Estudis d'Infermeria.

És molt important actuar i consultar amb rapidesa.

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 18.06.2010