Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Grau en Infermeria Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació

ACLARIMENTS DE MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà amb el programa d'automatrícula de la UB.

Els alumnes de nou accés han de realitzar la matrícula presencialment :
- Campus de Bellvitge: Aules d'informàtica situades a l'Aulari del Campus de Bellvitge
- Campus Clínic : Sala d'estudis Soterrani - carrer Casanova, 143

La resta d'alumnes poden fer l'automatrícula el dia i l'hora que els sigui adjudicat a les esmentades aules o des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

El calendari i l'ordre de matriculació es fa públic a la pàgina web de l'ensenyament. L'estudiant que no es presenta en el seu horari de matrícula perd el seu torn i, per tant, la possibilitat d'escollir.

Totes les assignatures de cada curs s'han de matricular en el mateix grup de docència.

- Permanència
D’acord amb la normativa de permanència el màxim de crèdits a matricular són 60. L’alumnat, a partir de 2n. curs que vulgui matricular entre 60 i 78 crèdits ha de tramitar la sol.licitud fins al dia 1 de setembre.

- Infermeria Campus Bellvitge :
S'ha de tramitar aquesta sol.licitud

- Infermeria Campus Clínic : S'ha d'enviar un email a : secretariamedicina@ub.edu

Compliu els requisits de permanència que us demanaven aquest curs 2016-17 Consulteu-ho aquí.

- Informació i recomanacions:
Per tal de planificar correctament la vostra matrícula consulteu abans:

- Alumnes de nou accés provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS).
En aplicació del RD 1618/2011 de 14 de novembre sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior, l'Escola Universitària d'Infermeria va aprovar la convalidació d'alguna assignatura del grau en funció del cicle formatiu de grau superior cursat per l'aluimne d'acord amb les següents taules.

Procediment : En el moment de la matrícula les assignatures apareixeran com a convalidades inscrites a l'aplicatiu de matrícula. L'alumne podrà decidir si fa efectiva la convalidació (pagament d'un 15% del preu del crèdit i nota de 6) o si prefereix cursar l'assignatura.

L'alumne que vulgui sol.licitar beca haurà de tenir present que aquestes assignatures convalidades no computen com a crèdits matriculats ( ni tampoc als efectes de normativa de permanència de la UB). Per tant, per arribar als 60 crèdits haurà de matricular una assignatura de 2n. curs.

 


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 28.06.2016