Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Secretaria d'Estudiants i Docència Imatge de diagramació
Inici UB   
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE MATRÍCULA PER PROBLEMES DE PERMANÈNCIA

L'alumnat que no compleix els requisits establerts per la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona no pot, en principi, continuar els seus estudis de grau.

Quan l’estudiant hagi d’abandonar els estudis en virtut de l’aplicació d’aquesta normativa de permanència, els pot tornar a iniciar un cop passat un curs acadèmic, sempre que torni a obtenir una plaça per la via que correspongui.

El degà o la degana, per casos greus i excepcionals degudament justificats, pot autoritzar, un cop escoltada la Comissió Acadèmica de centre, que l’estudiant continuï els estudis durant dos semestres més.

Així, de cara a la matrícula del curs 2016-17, han de sol·licitar autorització de permanència (cas de voler continuar els seus estudis) els estudiants que van accedir a la universitat el curs 2015-16 i no han superat 6 crèdits en el cas de dedicació a temps parcial o 18 en el cas de dedicació a temps complet. I aquells estudiants que durant dos cursos acadèmics consecutius no han superat el 50% dels crèdits matriculats.

Els alumnes que es trobin en aquesta situació han de presentar a la Secretaria d’Estudiants una instància adreçada al director/degà del centre.

 


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 22.06.2016