Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola d'Infermeria Imatge de diagramació
Inici Escola Universitària Inici UB   
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

 • Modificacions amb regularització econòmica:

  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.

  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 • Modificacions sense devolució de l’import:

  Un cop finalitzat aquest termini, l’estudiant pot sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada dins dels terminis establerts per la UB. Cal estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat. L’estudiant ha d’abonar també el preu per gestió d’expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

  Terminis:

  • Assignatures de primer semestre i anuals: 31 d'octubre de 2018.
  • Assignatures de segon semestre: de l'1 de febrer al 8 de març de 2019.
CAMPUS BELLVITGE
Horari:

Matins : de dilluns a divendres: de 09:30h. a 13:30h
Tardes : dimarts i dijous 16:00h. a 18:00h.

Lloc: Secretaria Campus Bellvitge

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l'estudiant ha d'efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

 


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 04.07.2018