Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Enrere Escola UB   
Imatge de diagramació
Secretaria d'estudiants i docència Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

 

Accés Matrícula Tràmits
Ensenyaments de Grau
Matrícula de fi de carrera
Reconeixement acadèmic de 6 de crèdits optatius en el grau
Regularització d'expedient de les diplomatures (canvi d'assignatures optatives a lliure elecció)
Reconeixement i transferència d'assignatures als ensenyaments de Grau
Modificacions de matrícula : Consulteu normativa i calendari aquí
Sol·licitud del títol
 
Justificant d'assistència a examen
-
Sol.licitud de anul.lació total de matrícula (S1)
Altres sol.licituds (model d'instancia)
-
Sol.licitud d'anul.lació/modificació de matrícula(dins del 7 dias naturals després de la formalització de la matrícula)(S2)
 
  -
Modificació de matrícula (dins el termini establert)(S3)
 
  -  
Informació i normativa d'interès
Normativa acadèmica i econòmica

Normativa acadèmica pels ensenyaments de la Universitat de Barcelona
Calendari acadèmic grau

Avaluació i qualificacions
Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona
Taxes i preus

Beques i ajuts
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 09.03.2020