Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
  Facultat UB   
Imatge de diagramació
Premi extraordinari de l'Ensenyament Oficial de Grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

D’acord amb la normativa aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011, modificada per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 15 de març de 2014 i pel Consell de Govern de 10 d'abril de 2014, cada curs acadèmic s’atorgaran premis extraordinaris. Per tant, s’obre la convocatòria per als alumnes que hagin finalitzat els estudis en el curs acadèmic 2018-2019 a l’ensenyament de Grau d'Infermeria i Podologia:

Requisits:

Els premis extraordinaris s'atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En el cas en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d'un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.Termini de presentació de sol.licituds:

del 6/11/2019 al 15/01/2020, a la Secretaria d’estudiants i docència del  Campus de Bellvitge.

 

Més informació a: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

 

 

Imprès de sol·li-citud (Infermeria)

Imprès de sol·licitud (Podologia)

 

 

Barcelona, 6 de novembre de 2019

 

Imprèsde sol·licitud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació:06.11.2019