Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de l'Escola garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de l'Escola..

Aquesta comissió i els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per l'Escola.;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

Comissió de Qualitat de l'Escola Universitària d'Infermeria

Presidenta: Sra. Carme Gómez (Vicedirectora de l'Escola)

Vocals:

 • Sra. Elena de Planell, professora representant Grau Podologia
 • Sra. Anna Gargallo, Cap de la SED del Campus
 • Dr. Enric Giralt, Vicedirector de l’Escola per l’ensenyament de Podologia
 • Dra. Montserrat Solà, Vicedirectora de l’Escola
 • Sra. Isabel Oto, Directora Dep. Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
 • Dra. Júlia Reiriz, professora representant Grau Infermeria
 • Dra. Assumpta Rigol, Directora Dep. Inf. Salut Pública, S.M. i Maternoinf.
 • Sra. Rosa Rozas, Cap d’Estudis de l’ensenyament d’Infermeria

 

 • Sra. Carles Vergés, Cap d’Estudis de l’ensenyament de Podologia
 • Dr. Antoni Zalacaín, Director del Departament de Podologia

   

  Alumnes

  • Pau Jiménez, ensenyament d'Infermeria
  • Elena Subero, ensenyament de Podologia

Menú

Contacte

excel HUBc BKC