Contacte

BlocUB - Contacte

  • Escola d'Infermeria
  • Campus Ciències Salut Bellvitge
  • Feixa Llarga, s/n
  • 08907 L'Hospitalet Llobregat
    (Barcelona)
  • Tel. 93 402 42 93
  • Fax. 93 402 42 48
  • Contacte

EUI-UB entre les 100 primeres del món en QS World University Rankings by subjects

L'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona es troba per primera vegada entre les 100 primeres del món

segons el QS World University Rankings by subjects, i és la única Escola d’Infermeria de l’Estat espanyol que es posiciona en aquesta categoria. El QS World University Rankings by subjects de l’any 2016 avalua per primera vegada l’àrea d’Infermeria juntament amb les altres 42 àrees que es valoren habitualment. Les classificacions es basen en la reputació acadèmica (30 %), l’ocupabilitat (10 %) i l'impacte de la recerca (Citacions per article-30 % i Citacions per índex H-30 %).

Trobareu més informació al link: http://www.topuniversities.com/universities/university-barcelona#subject