Atlas TI per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Atlas TI per estudiants

La llicència Campus que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Atlas TI en els seus equips personals.

Accés al servei:

  • Descarregueu-vos el programa per macOS.
  • Descarregueu-vos el programa per MS Windows.
  • ATLAS TI en la docència. Donades les circumstàncies excepcionals causades pel confinament i el desplaçament de la docència a entorns virtuals, els coordinadors i professors de les assignatures poden obrir un ticket al PAU i sol·licitar el S/N, que hauran de facilitar als seus alumnes matriculats. Indiqueu si us plau, nom de l’assignatura i nom del Grau o Màster on s’utilitzarà.
  • Recordeu mantenir el S/N de la UB en un entorn segur i controlat. No publiqueu ni compartiu aquest S/N amb tercers.
  • Altres estudiants de la UB, que necessitin ATLAS TI, podeu demanar al SAE que us faciliti el Serial Number per fer l’activació.
  • Instal·leu i activeu el programari seguint el procediments que expliquem a la base de coneixements.