BibDesk

Serveis per a: Gestors bibliogràfics Ofimàtica | Origen:
BibDesk

Finalitat: Gestió de referències i bibliografies
Llicència: Lliure
Sistemes Operatius: Mac OS
Web: https://bibdesk.sourceforge.io/
Idioma: Anglès

BibDesk és un programa amb codi obert per Mac OS X amb la finalitat d’administrar bibliografies i referències al escriure assajos i artícles.

Algunes funcions son: una base de dades externa per importar, una varietat de mitjans per l’exportació i la capacitat de vincular documents locals.