IBM Academic Initiative

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
IBM Academic Initiative

IBM Academic Initiative és un programa des del que IBM ofereix a la comunitat acadèmica (estudiants, docents i investigadors) una gran quantitat de recursos per a que treballin i coneguin les solucions tecnològiques de la firma en camps com el BigData, IBM Cloud, cadenes de blocs, computació quàntica, etc…

Tots els recursos s’han d’usar exclusivament en l’activitat docent i la recerca acadèmica sense ànim de lucre associades a la Universitat de Barcelona.

Accés al servei:

Accediu al portal IBM Academic i registreu-vos amb el vostre correu corporatiu de la UB:

http://www.ibm.com/academic

A la KB trobareu informació detallada per a fer el registre.