Llicència Campus de IBM SPSS Modeler Premium

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Llicència Campus de IBM SPSS Modeler Premium

La UB forma part del programa ofert per IBM, Minning in Academia Program, MAP.

Amb aquest programa, IBM facilita, sense cost, una llicència Campus per l’eina IBM SPSS Modeler Premium.

Aquesta llicència permet l’ús del Modeler tant per tasques docents com per a recerca sense ànim de lucre. Queden exclosos de la llicència l’ús en equips particulars i les llicències per estudiants.

La durada del programa MAP no està definida, sent necessari anualment la renovació del contracte.

El Modeler, antigament anomenat SPSS Clementine, és una eina de mineria de dades i anàlisi predictiu que conté els principals algoritmes i tecnologies per l’optimització i gestió de decisions. En la versió Premium s’inclou també l’eina d’anàlisi de text sense estructurar.

 

Accés al servei:

Sol·liciteu les llicències que us calguin des de l’aplicació  sol·licitud de llicències.