Mathematica per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
Mathematica per estudiants

Amb la llicència Mathematica for Students,  Wolfram dóna accés al programa Mathematica  als alumnes de les Facultats de Matemàtiques, Física i Geologia i dels ensenyaments d’Economia, Estadística, Enginyeria Química i Bioquímica. Aquest col·lectiu podrà instal·lar-se el programa en els seus equips personals.

 

Accés al servei:  es realitzarà mitjançant el professor de l’assignatura, seguint el procediment:

  1. el professor sol·licitarà una llicència de Mathematica for Students.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants (adreces @alumnes.ub.edu)
    • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. l’ÀreaTIC generarà les Activation keys, AK, necessàries per fer les instal·lacions.  Les AK arribaran a les adreces @alumnes.ub.edu en un missatge automàtic generat i enviat per Wolfram.
  4. en el missatge rebut de Wolfram s’especifiquen també instruccions per a les descàrregues.