Serveis Microsoft Azure

Serveis per a: Alumnes PDI/PAS | Origen:
Serveis Microsoft Azure

Microsoft Azure és la plataforma de serveis de computació al núvol de Microsoft.

Microsoft ofereix a la comunitat educativa diferents nivells de subscripció i accés gratuït als recursos de MS Azure, segons el col·lectiu i l’ús.

Els alumnes poden disposar gratuïtament d’aquest servei mitjançant el programa MS Imagine for Students ofert directament per Microsoft. Consulteu MS Azure per Estudiants.

Per recerca es facilita i promociona accés gratuït  mitjançant el programa Microsoft Azure for Research Award que ofereix periòdicament premis, consistents en l’accés als recursos Azure durant 12 mesos. Consulteu MS Azure per Recerca.

Per a tasques docents Microsoft ofereix diferents recursos. Consulteu els serveis que s’ofereixen i com obtenir-los a MS Azure en la Educación.