Aquests serveis són proveïts per tercers amb contractes amb la Universitat de Barcelona per la seva comunitat.

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Adobe Acrobat Professional DC i Adobe CC -Creative Cloud-

La UB s’ha adherit al conveni signat per la CrueTIC i Adobe en el que s’han negociat condicions favorables per a que les Universitats puguin disposar d’una llicència Enterprise del producte Adobe Acrobat DC. Aquesta llicència permet il·limitades instal·lacions en tots els equips propietat de la universitat i també autoritza a realitzar una segona instal·lació de l’Adobe Acrobat DC en els equips personals del PAS i PDI.

Tot i tenir diverses alternatives, algunes lliures i gratuïtes, Adobe Acrobat és l’eina més completa del mercat pel tractament i la manipulació de fitxers PDF.

(més…)

Serveis per a: Alumnes | Origen:
ArcGIS Desktop per Estudiants

Amb la llicència Site que la Universitat de Barcelona té contractada amb ESRI s’inclou l’ús sense cost per part dels alumnes del programari ArcGIS Desktop amb el mòdul Advanced (ArcInfo) i totes les extensions. Els alumnes poden instal·lar-se el programari en els seus equips personals.

(més…)

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
ArcGIS Pro

ArcGIS Pro és un nou producte de ESRI redissenyat completament per potenciar l’anàlisi GIS als PC’s.

(més…)

Serveis per a: Alumnes PDI/PAS | Origen:
ASL de National Instruments, Labview i altres.

Gràcies a una iniciativa de cofinançament entre serveis i departaments de la UB, podem disposar d’una llicència Academic Site License dels productes de National Instruments (Labview, Circuit & Design Suite i Controladors). La llicència permet usos il·limitats en recerca i docència, també s’ofereix accés als estudiants per a que puguin tenir els productes instal·lats en els seus equips personals.

Labview és una plataforma i entorn de desenvolupament pel disseny de sistemes en l’enginyeria. Les aplicacions principals són en l’adquisició de dades, anàlisi i presentació de mesures.

(més…)

Serveis per a: Alumnes | Origen:
Atlas TI per estudiants

La llicència Campus que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Atlas TI en els seus equips personals.

Accés al servei:

Serveis per a: Alumnes PDI/PAS | Origen:
ChemOffice i ChemDraw

La UB té contractada una llicència Site License que permet disposar dels productes ChemOffice Pro i ChemDraw Pro als docents i investigadors i també a tots els alumnes. Aquestes suites, destinades principalment per químics i biòlegs, s’utilitzen per gestionar, modelar i publicar la informació química i biològica. Els programes que componen la suite estan totalment integrats entre sí i amb els productes Office de Microsoft (Word, Excel…). Amb aquesta llicència Site els alumnes i PDI  també tenen accés al producte d’anàlisi RMN, MNova Lite CDE, de Mestrelab.
(més…)