Aquests serveis són proveits per tercers de forma oberta a tota la comunitat universitària.