SAS per Estudiants

Serveis per a: Alumnes | Origen:
SAS per Estudiants

Resultat d’una negociació amb SAS Institute Inc., l’ÀreaTIC ha signat un addendum al contracte per ampliar l’abast de la llicència, Educational Analytical Suite, de manera que també sigui accessible al col·lectiu d’estudiants de la UB. Amb això, els alumnes podran instal·lar  SAS als seus equips personals.

L’Àrea TIC ha preparat un SAS Depot específic des d’on es pot descarregar i instal·lar el SAS.

Accés al servei:

 • Per requeriments contractuals aquests servei el tramitarà el professor de l’assignatura o un responsable PDI en nom de l’estudiant
  1. el professor sol·licitarà una llicència de SAS per Estudiants.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants ( obligatòriament seran les adreces @alumnes.ub.edu)
   • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. l’ÀreaTIC autoritzarà l’accés al Depot als codis dels alumnes i enviarà un mail informant-los de la disponibiltat de l’accés.
  4. Consulteu la base de coneixements per veure com accedir, descarregar i instal·lar SAS.