Serveis per a: Alumnes PDI/PAS | Origen:
MNova Lite CDE (Chemdraw Edition)

Amb la llicència Site dels productes ChemBio i ChemDraw, contractada a PerkinElmer, es disposa d’accés al programari d’anàlisi RMN (Ressonància Mangètica Nuclear) MNova Lite CDE de Mestrelab. Es tracta d’una versió de iniciació, amb anàlisi en 1D, del programari més avançat MNova. Podeu veure les diferències entre MNova Lite CDE i MNova.

(més…)

Serveis per a: Alumnes | Origen:
Mapviewer 8.x per Estudiants

La llicència Campus contractada per la Universitat de Barcelona, i finançada per les Facultats de Dret i Geografia i Història, permet que qualsevol alumnes es descarregui i instal·li Mapviewer 8.x en els seu equip personal.

(més…)

Serveis per a: Alumnes | Origen:
Labview per Estudiants

La UB disposa d’una llicència Academic Site License, que dóna accés a una gran part del catàleg de productes de National Instruments incloent Labview, Circuit & Design Suite i Controladors.

S’ofereix accés als estudiants per a que puguin tenir els productes instal·lats en els seus equips personals. La restricció és que l’estudiant només usarà els productes dins del seu procés d’aprenentatge.

Labview és una plataforma i entorn de desenvolupament pel disseny de sistemes en l’enginyeria. Les aplicacions principals són en l’adquisició de dades, anàlisi i presentació de mesures.

 

Accés al servei

Per requeriments contractuals aquests servei el tramitarà el professor de l’assignatura o un responsable PDI en nom de l’estudiant

  1. el professor sol·licitarà una llicència de Labview per Estudiants.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants ( obligatòriament seran les adreces @alumnes.ub.edu)
    • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. l’ÀreaTIC facilitarà al professor l’enllaç per la descàrrega i el Serial Number per activar els productes. En cap cas el Serial Number podrá facilitar-se ni usar-se fóra del col·lectiu d’estudiants de la UB.

.

Serveis per a: Alumnes PDI/PAS | Origen:
ASL de National Instruments, Labview i altres.

Gràcies a una iniciativa de cofinançament entre serveis i departaments de la UB, podem disposar d’una llicència Academic Site License dels productes de National Instruments (Labview, Circuit & Design Suite i Controladors). La llicència permet usos il·limitats en recerca i docència, també s’ofereix accés als estudiants per a que puguin tenir els productes instal·lats en els seus equips personals.

Labview és una plataforma i entorn de desenvolupament pel disseny de sistemes en l’enginyeria. Les aplicacions principals són en l’adquisició de dades, anàlisi i presentació de mesures.

 

Accés al servei

Sol·liciteu quantes llicències necessiteu a l’aplicació Catàleg de Programari UB.

Seguint les indicacions de National Instruments, i donada la gran quantitat de productes que inclou aquesta llicència, l’Àrea TIC generarà els instal·ladors a demanda dels interessats.

Consulteu els productes inclosos a la Academic Site License i envieu un mail a informatica.personal@ub.edu, indicant el codi de referència de la llicència i quins productes voleu que s’incloguin a la vostra instal·lació.

L’Àrea TIC generarà i us farà arribar els instal·ladors corresponents.

 

Serveis per a: Alumnes | Origen:
SAS per Estudiants

Resultat d’una negociació amb SAS Institute Inc., l’ÀreaTIC ha signat un addendum al contracte per ampliar l’abast de la llicència, Educational Analytical Suite, de manera que també sigui accessible al col·lectiu d’estudiants de la UB. Amb això, els alumnes podran instal·lar  SAS als seus equips personals.

L’Àrea TIC ha preparat un SAS Depot específic des d’on es pot descarregar i instal·lar el SAS.

(més…)

Serveis per a: Alumnes | Origen:
Statgraphics per Estudiants

La llicència Site que té contractada la Universitat de Barcelona permet que els alumnes es descarreguin i s’instal·lin Statgraphics en els seus equips personals.

(més…)