Socrative Pro

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Socrative Pro

Socrative és una eina de suport a la docència amb aplicacions en la metodologia anomenada aula invertida i l‘aprenentatge cooperatiu.

Donat el creixent interès en aquesta eina, l’ÀreaTIC ha negociat amb Showbie un tractament corporatiu de les diferents subscripcions que es contracten des de la comunitat UB.

Les condicions pactades per aquestes subscripcions han estat:

  • Obtenció del descompte per volum per a cada nova subscripció considerant el total de subscripcions contractades des de la UB: el cost de la subscripció anual per a la UB queda rebaixat en 60$, enlloc de 99.9$.
  • Es fixa el 28/11 com a data d’aniversari per a totes les subscripcions UB, facilitant així la gestió de les renovacions.
  • Possibilitat d’adquirir noves subscripcions en qualsevol moment del període, proratejant-ne el preu fins a la data d’aniversari.
  • Cada subscripció o grup de subscripcions dins de la UB, tindran el seu propi S/N i seran els diferents grups llicenciats qui es responsabilitzen de la seva gestió i custòdia.

Accés al servei

  1. El PDI que desitgi subscriure’s a Socrative obrirà un ticket al PAU indicant la voluntat d’adherir-se a la subscripció UB i amb el nombre de professors interessats.
  2. Des del servei Informàtica Personal es gestionarà amb el fabricant una demanda de pressupost que es reenviarà als interessats per la seva aprovació.
  3. Les gestions de contractació es realitzaran des del mateix Departament o Servei dels propis interessats.