Informació General

Equips de Rèntings

La contractació d’equipament informàtic via rènting és la manera òptima de homogeneïtzar el parc i evitar-ne l’obsolescència. L’Àrea TIC tramita anualment una campanya de dotació d’equips de sobretaula d’acord a la política general de rènting de la UB.

Les característiques tècniques del maquinari i del programari són actualitzades segons l’evolució tecnològica, les directrius i objectius del moment.

Els concursos de Rènting es Publicaran en la Seu Electrònica de la UB.

Imatge UB

Fases del concurs

 • Aprovació de la partida econòmica
 • Elaboració de la documentació per a la publicació del concurs
 • Obertura i tancament de les pliques
 • Avaluació tècnica, per part de membres de l’Àrea TIC, de les ofertes presentades segons criteris tècnics, econòmics i d’altres
 • Resolució i Adjudicació del concurs
 • Creació del disc mestre amb instal·lació de S.O, programari i aplicacions Corporatives diverses per tècnics de l’Àrea TIC que serà lliurat a l’empresa licitadora per a la seva clonació
 • Lliurament dels equips a la destinació final

Serveis inclosos en el contracte

 • Lloguer d’equips
 • Llicència OEM MS Windows
 • Identificació dels equips amb logo UB gravat a làser proporcionat per l’Àrea TIC
 • Desplegament i Instal·lació dels equips
 • Configuració personalitzada in situ, partint de protocols elaborats per tècnics de l’Àrea TIC
 •  Traspàs de dades de l’equip vell al nou
 •  Instal·lació i actualització de l’antivirus corporatiu
 •  Configuració del compte de correu corporatiu “ub.edu”
 •  Configuració de paràmetres de xarxa
 •  Activació de S.O.
 • Etiquetar els equips amb material proporcionat per l’Àrea TIC
 • Instal·lació i configuració de totes les impressores del departament
 • Retirada de Pc’s substituïts a Punt verd o reciclatge UB
 • Retirada d’embalatge a Punt Verd
 • Manteniment durant la vigència del contracte (4 anys)
 • Assegurança de robatori (Depenent del contracte es poden incloure a més, altres serveis, com furt, trencament, etc.)
 • Garantia de servei

Usuaris que disposin d’equips de Rènting

 • De manera general el PAS i PDI disposa d’equips de rènting pel seu treball ordinari dins la UB.L’Àrea TIC es posarà en contacte amb l’usuari del Rènting via correu electrònic per tal de comunicar el procediment de substitució de l’equip actual pel del nou rènting quan arribi el moment.

Usuaris que no diposin d’equips de Rènting

 • Equips PAS —L’avaluació i assignació ha de provenir de l’Administrador de centre o del responsable del servei i ho sol·licitarà al responsable informàtic de la seva zona.
 • Equips PDI — Els directors del departament són els encarregats de recollir les sol·licituds del seu PDI. Des de l’Àrea TIC es marca la ratio “equip rènting/ PDI (PDI equivalent temps complert)” que s’ha d’assolir aquest any i es fan les assignacions dels equips necessaris perquè tots els departaments l’assoleixin.Un cop assignats els equips, són els directors dels departaments els que gestionen el destinatari final i el comuniquen a l’Àrea TIC pel seu lliurament.
 • Equips d’Aules -Les peticions per aules de docència provenen dels equips deganats de les facultats. Les peticions d’una aula d’informàtica nova provenen de la Comissió informàtica o de l’equip deganat de la facultat.
 • Equips d’accés públic a les biblioteques – Les peticions per aules de biblioteca i dels equips d’accés públic les gestiona la direcció del CRAI.