Logo Universitat de Barcelona Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Inorgànica imatge de maquetació
Español English Enrere Facultat UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Logo del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament
imatge de maquetació
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Docència - Màster Experimental imatge de maquetació

Màster Experimental

Tornar amunt Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals
Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals

Investigador Principal: Dr. Guillem Aromí

 • Síntesi de Parells de Clústers Moleculars de Coordinació
  Tutor: Dr. Guillem Aromí
 • Síntesi i nanoestructuració de nanoimants fluorescents
  Tutora: Dra. E. Carolina Sañudo.
 • Nanoestructuració de materials inorgànics per mètodes col·loidals
  Tutora¡ : Dr. Albert Figuerola
 • Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación basados en hierro para el almacenamiento de informacion binaria
  Tutor: Dr. José Sánchez Costa
Tornar amunt Magnetisme molecular
Magnetisme molecular

Investigador Principal: Dr. Albert Escuer

 • Clusters d’alt spin derivats de lligands piridiloxima.
  Tutor: Dr. Albert Escuer
 • Clusters metàl·lics derivats del lligand 1,2-bis(benzimidazol- 2-yl)-1,2-etanodiol
  Tutor: Dr. Ramón Vicente
Tornar amunt Mecanismes de reacció
Mecanismes de reacció

Investigador Principal: Dr. Manuel Martínez

 • Reaccions de substitució sobre [M(cyclen)(H2O)2]3+ (M = Co, Ru) per lligands biològicament rellevants; implicacions d’interaccions d’esfera externa.
  Tutor:Dr. Manuel Martínez
 • Azoderivats com a lligands de compostos de coordinació; influencia dels centres metàl·lics en el
  mecanisme i cinètica de l’isomerització cis-trans.
  Tutors: Dr. Manuel Martínez i Dra. Dolors Velasco.
Tornar amunt Dendrímers i polígons moleculars
Dendrímers i polígons moleculars

Investigador Principal: Dr. Oriol Rossell

 • Síntesi, funcionalització i aplicacions de nanopartícules de metalls de transició.
  Tutors: Dr. Miquel Seco i Dra. Inmaculada Angurell
 • Autoassemblatge de metal·lomacrocicles quirals. Estudi de la seva activitat catalítica.
  Tutores: Dra. Montserrat Ferrer i Dra. Mercè Rocamora.
 • Compostos luminescents de Au(I) amb aplicacions biològiques.
  Tutora: Dra. Laura Rodríguez.
Tornar amunt Bioinorgànica
Investigador Principal: Dr. Patrick Gámez
 • Propietats antitumorals de compostos de coordinació de coure, zinc o coure/platí.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez
 • Desenvolupament de catalitzadors selectius d’oxidació inspirats per l’enzim de coure Galactosa Oxidasa.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez
 • Disseny i investigació de receptors d’anions basats en interaccions supramoleculars de tipus anió-π.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez.
 • Desenvolupament de reixats metal-orgànics (Metal-Organic Frameworks; MOFs) amb aplicacions en catàlisi o emmagatzemant de gasos (hidrogen, diòxid de carboni, etc.).
  Tutors: Dr. Patrick Gámez.
Tornar amunt Química Organometàl•lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal•lats
Química Organometàl.lica

Investigador Principal: Dr. Jaume Granell

 • Noves estratègies de síntesi i noves aplicacions de compostos organometàl·lics de platí.
  Tutora: Dra. Margarita Crespo.
 • Preparació de nous compostos ciclopal·ladats. Aplicacions en síntesi orgànica, catàlisi i biomedicina.
  Tutor: Joan Albert
 • Compostos ciclometal·lats amb derivats d’aminoàcids i altres lligands biològicament actius.
  Tutor: Jaume Granell
Tornar amunt Química Bioorganometàl•lica
Química Bioorganometàl.lica

Investigador Principal: Dra. Concepción López

 • Disseny i prepraració de nous compostos organometàl·lics potencialment útils com agents terapèutics i de diagnosi.
  Tutora: Dra. Concepción López
 • Validació dels mètodes de càlcul semiempírics a l'estudi de les propietats i reactivitat de compostos organometàl·lics.
  Tutor: Dr. Ramón Bosque
Tornar amunt Catàlisi Homogènia
Catàlisi Homogènia

Investigador Principal: Dr. Guillermo Muller

 • Fosfines dialquíliques amb el substituent 2-p-terfenilil. Síntesi de complexos de Pd i aplicació a la reacció de Suzuki.
  Tutors: Dra. Rosa Ceder i Dr. Arnald Grabulosa
Tornar amunt Models en Bioinorgànica
Models en Bioinorgànica

Investigador Principal: Dra. Montserrat Corbella

 • Síntesi de compostos polinuclears de manganès. Estudi de les propietats magnèiques i electroquímiques. Activitat catalítica enfront H2O2 i H2O.
  Tutora: Dra. Montserrat Corbella
Tornar amunt Materials Catalítics
Materials Catalítics

Principal Investigator: Dr. Narcís Homs

 • Preparació de materials multi-metàl·lics nanoestructurats i el seu ús com catalitzadors en la producció d'hidrogen a partir bioalcohols.
  Tutora: Dra. Pilar Ramírez de la Piscina
Tornar amunt Química de l’Estat Sòlid
Química de l'Estat Sòlid

Investigador Principal: Dra. Lourdes Mestres

 • Preparació de materials dielèctrics nanoestructurats lliures de plom.
  Tutora: Dra. Lourdes Mestres
Tornar amunt Estructura Electrònica
Estructura Electrònica

Investigador Principal: Dr. Santiago Álvarez

 • Estudis estructurals i estereoquímics mitjançant mesures contínues de forma i de simetria.
  Tutor: Dr. Santiago Alvarez
 • Transport quàntic i propietats magnètiques de molècules magnètiques.
  Tutor: Dr. Eliseo Ruiz
 • Estudi teòric de la densitat electrònica de compostos organometàl•lics de tipus banqueta de piano
  Tutor: Dr. Gabriel Aullón
 • Síntesis i caracterització de xarxes de nanotubs de carboni amb metalls de transició.
  Cap de equip i tutor: Dr. Eliseo Ruiz
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Quìmica Inorgànica
Última actualització o validació: 23.01.2012
imatge de maquetació