Logo Universitat de Barcelona Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Sección de Química Inorgánica imatge de maquetació
Català English Atrás Departamento de Química Inorgánica y Orgánica Facultad UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Logo del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament imatge de maquetació Imatges del departament
imatge de maquetació
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Docencia - Investigación Pràctica imatge de maquetació

Líneas de Investigación

Tornar amunt Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals
Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals

Jefe de Grupo: Dr. Guillem Aromí

 • Síntesi de Parells de Clústers Moleculars de Coordinació
  Tutor: Dr. Guillem Aromí
 • Síntesi i nanoestructuració de nanoimants fluorescents
  Tutora: Dra. E. Carolina Sañudo.
 • Nanoestructuració de materials inorgànics per mètodes col·loidals
  Tutora¡ : Dr. Albert Figuerola
 • Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación basados en hierro para el almacenamiento de informacion binaria
  Tutor: Dr. José Sánchez Costa
Tornar amunt Magnetisme molecular
Magnetisme molecular

Jefe de Grupo: Dr. Albert Escuer

 • Clusters metàl•lics derivats del lligand 1,2-bis(benzimidazol- 2-yl)-1,2-etanodiol
  Tutor: Dr. Ramón Vicente
Tornar amunt Mecanismes de reacció
Mecanismes de reacció

Jefe de Grupo: Dr. Manuel Martínez

 • Reaccions de substitució sobre [PtBr4]2- en medi fortament iònic; implicacions en reaccions d’hidroaminació.
  Tutor:Dr. Manuel Martínez
 • Reaccions redox sobre compostos de valència mixta Cr(III)/Fe(II) del tipus [LnCrIII-NC-FeII(CN)5]-.
  Tutor: Dr. Manuel Martínez
 • Estudi de la substitució de la desferrioxamina per lligands tiosemicarbazones; implicacions en el biotransport del ferro.
  Tutors: Dra. Amparo Caubet i Dr. Manuel Martínez
Tornar amunt Dendrímers i polígons moleculars
Dendrímers i polígons moleculars

Jefe de Grupo: Dr. Oriol Rossell

 • Síntesi, funcionalització i aplicacions de nanopartícules de metalls de transició.
  Tutors: Dr. Miquel Seco i Dra. Inmaculada Angurell
 • Autoassemblatge de metal·lomacrocicles quirals. Estudi de la seva activitat catalítica.
  Tutores: Dra. Montserrat Ferrer i Dra. Mercè Rocamora.
 • Compostos luminescents de Au(I) amb aplicacions biològiques.
  Tutora: Dra. Laura Rodríguez.
Tornar amunt Bioinorgànica
Bioinorgànica

Jefe de Grupo: Dr. Patrick Gámez

 • Propietats antitumorals de compostos de coordinació de coure, zinc o coure/platí.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez
 • Desenvolupament de catalitzadors selectius d’oxidació inspirats per l’enzim de coure Galactosa Oxidasa.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez
 • Disseny i investigació de receptors d’anions basats en interaccions supramoleculars de tipus anió-π.
  Tutors: Dr. Patrick Gámez.
 • Desenvolupament de reixats metal-orgànics (Metal-Organic Frameworks; MOFs) amb aplicacions en catàlisi o emmagatzemant de gasos (hidrogen, diòxid de carboni, etc.).
  Tutors: Dr. Patrick Gámez.
Tornar amunt Química Organometàl•lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal•lats
Química Organometàl.lica

Jefe de Grupo: Dr. Jaume Granell

 • Noves estratègies de síntesi i noves aplicacions de compostos organometàl·lics de platí.
  Tutora: Dra. Margarita Crespo.
 • Preparació de nous compostos ciclopal·ladats. Aplicacions en síntesi orgànica, catàlisi i biomedicina.
  Tutor: Joan Albert
 • Compostos ciclometal·lats amb derivats d’aminoàcids i altres lligands biològicament actius.
  Tutor: Jaume Granell
Tornar amunt Química Bioorganometàl•lica
Química Bioorganometàl.lica

Jefe de Grupo: Dra. Concepción López

 • Disseny i prepraració de nous compostos organometàl·lics potencialment útils com agents terapèutics i de diagnosi.
  Tutora: Dra. Concepción López
 • Validació dels mètodes de càlcul semiempírics a l'estudi de les propietats i reactivitat de compostos organometàl•lics.
  Tutor: Dr. Ramón Bosque
Tornar amunt Catàlisi Homogènia
Catàlisi Homogènia

Jefe de Grupo: Dr. Guillermo Muller

 • Fosfines dialquíliques amb el substituent 2-p-terfenilil. Síntesi de complexos de Pd i aplicació a la reacció de Suzuki.
  Tutors: Dra. Rosa Ceder i Dr. Arnald Grabulosa
Tornar amunt Models en Bioinorgànica
Models en Bioinorgànica

Jefe de Grupo: Dra. Montserrat Corbella

 • Síntesi de compostos polinuclears de manganès. Estudi de les propietats magnèiques i electroquímiques. Activitat catalítica enfront H2O2 i H2O.
  Tutora: Dra. Montserrat Corbella
Tornar amunt Materials Catalítics
Materials Catalítics

Jefe de Grupo: Dr. Narcís Homs

 • Preparació de materials nanoestructurats basats en cobalt i el seu ús com catalitzadors en la producció d'hidrogen a partir bioalcohols.
  Tutora: Dra. Pilar Ramírez de la Piscina
Tornar amunt Química de l’Estat Sòlid
Química de l'Estat Sòlid

Jefe de Grupo: Dra. Lourdes Mestres

 • Preparació de materials dielèctrics nanoestructurats lliures de plom.
  Tutora: Dra. Lourdes Mestres
Tornar amunt Estructura Electrònica
Estructura Electrònica

Jefe de Grupo: Dr. Santiago Álvarez

 • Estudis estructurals i estereoquímics mitjançant mesures contínues de forma i de simetria.
  Tutor: Dr. Santiago Alvarez
 • Estudi teòric de propietats de transport d’imans unimoleculars
  Tutor: Dr. Eliseo Ruiz
 • Estudi teòric de la densitat electrònica de compostos organometàl•lics de tipus banqueta de piano
  Tutor: Dr. Gabriel Aullón
 • Síntesis i caracterització de complexos supramoleculars amb derivats carboxilat d’heptacina
  Cap de equip i tutor: Dr. Eliseo Ruiz
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edición: Departamento de Quìmica Inorgánica
Última actualitzación o validación: 03.05.2016
imatge de maquetació