Grup

Alternative reation path (Imatge original Mordillo) Alternative reaction path
(Imatge original ©Mordillo)
Activation energy (Imatge original Mordillo) Activation energy
(Imatge original ©Mordillo)

El grup de Mecanismes de Reacció en Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona és un grup petit format pel Dr. Manuel Martínez López, Catedràtic d'Universitat i cap d'equip, i la Dra. Montserrat Ferrer García, Professora Titular.

Membres actuals:

  • Dr. Manuel Martínez López
  • Dra. Montserrat Ferrer García

Antics membres:

  • Dra. Mari-Ángel Pitarque (IES Torre del Rei, Orpesa del Mar, Castelló, SPAIN)
  • Dr. Gabriel González (ICTQ, SPAIN)
  • Dr. Carlos Gallego (IES, Narcís Monturiol, Barcelona, SPAIN)
  • Dr. Fernando Bozoglián (Microbeam, SPAIN)
  • Dr. Julio Esteban
  • Dr. Carlos Rodríguez (Elsevier, NEDERLANDS)
  • Dra. Susanna Jansat
  • Dra. Marta Vázquez (Indukern, SPAIN)

El grup, especialitzat en els estudis cinètico-mecanístics de reaccions inorgàniques en dissolució, disposa d'equipament propi per a realitzar mesures cinètiques d'una manera exhaustiva. Aquest equipament inclou aparells de stopped-flow, espectrofotòmetres d'escombrat convencional i de díodes, i sistemes per a la pressurització de líquids fins a 2500 atmosferes per a la mesura de volums d'activació, tant a escala de temps convencional com d’stopped-flow. L'equip de recerca disposa, també, de sistemes de valoració automatitzats que permeten un estudi complet de la distribució de les diferents espècies en el medi, per la qual cosa s’utilitza d'una sonda UV-Vis submergible en el medi de reacció. Tota aquesta instrumentació va acompanyada dels programes informàtics de càlcul necessaris per a la interpretació quimiomètrica de les dades d'una forma global, així com per a la detecció d'intermedis de reacció.

D'altra banda l'equip de recerca utilitza regularment tota la sèrie d'instrumental comú de Química Inorgànica i de la Facultat de Química, així com la dels Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona. Destaquen, en aquest sentit, els estudis realitzats regularment a partir de mesures de ressonància magnètica nuclear i d'electroquímica, per a la seva aplicació en els estudis cinètico-mecanístics.

Es tracta, doncs, d'un equip de recerca amb una interdisciplinarietat notable, i que resulta molt adequada per als estudis de doctorat. Es tracta d'un dels pocs equips actius a nivell internacional dins de l'àrea, la qual cosa dona un important valor afegit als seus estudiants. La seva recerca comprèn compostos de coordinació que van des dels de tipus Werner fins als organometàl·lics, o els metal·lomacrocicles supramoleculars, amb importants contribucions en l'estudi de la Química del lligands pròpiament dits.