Material de suport

Des de Programes d’Integració es fan tot un seguit d’estudis i treballs per tal de conèixer i desenvolupar punts de millora de les necessitats dels nostres alumnes, mantenir un seguiment de les accions que es duen a terme i sensibilitzar la comunitat per aconseguir fer que la nostra universitat sigui de tothom i per a tothom.

En aquesta línia elaborem materials de suport com ara monografies amb la finalitat de donar conèixer i sensibilitzar sobre les diferents discapacitats i necessitats educatives especials dins l'entorn universitàri. Elaborem i col·laborem en estudis i estadístiques referents als estudiants de la universitat amb discapacitat. També realitzem estudis sobre barreres arquitectòniques dels centres.


Documents i arxius d'interès

BKC HUBc
  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • Telèfon: 933 556 000
  • Contacte
  • Avís legal
  • Última actualització: 19/12/16