Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut

Helena García Mieres

Investigadora Predoctoral FPU
(+34) 933 12 50 23
Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, Facultat de Psicologia, Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Barcelona


Biografia breu

En 2014 em vaig llicenciar en Psicologia per la Universitat d'Oviedo i el 2016 vaig obtenir el Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona. Des del màster sóc investigadora predoctoral i docent en formació gràcies al programa F.P.U del Ministeri d'Educació. Actualment realitzo una investigació en conveni amb la Universitat de Barcelona i el grup de Trastorn Mental Greu del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Imparteixo docència en assignatures del Grau en Psicologia de la Universitat de Barcelona. El meu projecte versa sobre l'anàlisi de la construcció del jo i els altres significatius en persones que pateixen trastorn psicòtic, per a això la tècnica fonamental que utilitzo és la Tècnica de la Graella. El meu interès en l’àmbit de recerca està enfocat a estudiar trastorns mentals greus, fonamentalment en els trastorns psicòtics, tant en les seves bases psicosocials com en el seu tractament psicològic, a més de l'impacte de l'estigma en les persones que el pateixen i els mètodes per pal·liar-los.