Institut del Pròxim Orient Antic

 

  MÀSTER EN ASSIRIOLOGIA

 CURS ACADÈMIC: 2017-2018 

Període de Matrícula: 18 de setembre al 31 d’octubre de 2017. Secretaria de la Facultat de Filologia de 10:30 a 13:30h. (c/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona).

         Preu: 800 euros

 

Assignatures del primer curs (2017-2018)

 

TÍTOL DE L’ASSIGNATURA: Llengua accàdia I

Període: 03/10/2017 al 30/01/2018

Horari: dimarts i dijous 15.00 - 16.30 Aula 3.24

Crèdits: 5

Professor: Lluís Feliu

Universitat/Institució: UB

 

TÍTOL DE L’ASSIGNATURA: Llengua sumèria I

Període: 03/10/2017 al 31/05/2018

Horari: dimarts i dijous 16.30-18.00 Aula 5.24

Crèdits: 5

Professor: Lluís Feliu

Universitat/Institució: UB

 

TÍTOL DE L’ASSIGNATURA: Cultura mesopotàmica

Període: 06/02/2018-31/05/2018

Horari: dimarts i dijous 15.00 - 16.30 Aula a determinar

Crèdits: 5

Professor: Agnès Garcia Ventura

Universitat/Institució: UB

 ________________________________________

 

Segon Curs:

Llengua accàdia II

Llengua sumèria II

Textos accadis epistolars i administratius paleobabilònics

 

Tercer curs:

Llengua accàdia III

Llengua sumèria III

Textos literaris de tradició babilònica

 

 

 

·         Objectius

·         Justificació del curs

·         Sobre les assignatures

Objectius

L’objectiu d’aquest Màster, que es va ofertar per primera vegada l’any 1989, és oferir als llicenciats i graduats d’estudis afins, o altres, una formació completa en el camp de l’Assiriologia, mitjançant un coneixement aprofondit de l’escriptura cuneïforme i de les principals llengües que la utilitzaren, així com de la història i la cultura dels pobles respectius.

El Màster va adreçat principalment als llicenciats i graduats en carreres de Lletres, especialment de Filologia Semítica, Filologia Clàssica, Història Antiga i Arqueologia; tot i que també pot resultar interessant per a llicenciats en altres disciplines.

Justificació del curs

L’IPOA té com una de les tasques més importants la formació d’especialistes en els diversos àmbits d’estudi que acull. Entre ells, l’Assiriologia és, sens dubte, la branca més característica i també aquella per a la qual l’Institut disposa d’una millor preparació humana i bibliogràfica. Atès que l’estudi de l’Assiriologia i branques afins (sumerologia, hititologia, semitística occidental, indoiranística) no està contemplat en els plans d’estudis de primer i segon cicles a la Univeristat espanyola, ni tampoc existeixen àrees de coneixement específiques, l’unica opció per formar especialistes que l’IPOA té al seu abast, és la confecció de cursos de postgrau especialitzats. Malgrat tractar-se d’una especialitat minoritària, val a dir que l’oferta del nostre curs és gairebé l’única possibilitat arreu de l’estat d’obtenir una formació completa en llengües de transmissió escrita cuneïforme.

L’IPOA és un institut que pertany a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i disposa d’un fons bibliogràfic sobre Assiriologia que és el més important de Catalunya. La biblioteca es troba ubicada a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona i conté més de 10.000 volums de tema assiriològic, de semitística, idoiranologia i arqueologia.

Sobre les assignatures

En ser un Màster primordialment filològic, es posa un èmfasi especial en l’estudi de les llengües més importants de l’àmbit assiriològic, com són l’accadi i el sumeri. El Màster es divideix en tres anys i en total l’alumne farà tres cursos de les llengües esmentades. En el cas de l’accadi el segon i el tercer curs ofereixen dues assignatures obligatòries més específiques: Textos accadis epistolars i administratius paleobabilònics i Textos literaris de tradició babilònica.

A banda de l’estudi estrictament filològic, la base d’aquest Màster, els alumnes també rebran una iniciació a la cultura, la religió i la història de l’antiga Mesopotàmia i de la seva àrea d’influència, així com l’aprenentatge dels rudiment metodològics per poder iniciar la recerca en els estudis assiriològics.

ASSIGNATURES

Llengua accàdia I

Iniciació als rudiments de la gramàtica de l’accadi clàssic (babilònic antic s. XVIII-XVII) així com al sistema d’escriptura cuneïforme.

Llengua sumèria I

Iniciació als rudiments de la gramàtica del sumeri amb especial dedicació als textos de Gudea de Lagaš (s. XXII) així com al sistema d’escriptura cuneïforme.

Cultura mesopotàmica

Introducció a la civilització i la història de l’antiga Mesopotàmia. També s’iniciarà l’estudiant en els rudiments metodològics per poder iniciar la recerca en els estudis assiriològics.

Llengua accàdia II

Consolidació i aprofundiment de l’accadi babilònic antic. Iniciació al babilònic estàndard i consolidació de l’aprenentatge del sistema d’escriptura cuneïforme.

Llengua sumèria II

Consolidació i aprofundiment de la llengua sumèria des de les inscripcions de Gudea i iniciació al sumeri més arcaic (Inscripcions de Lagaš).

Textos accadis epistolars i administratius paleobabilònics

S’introduirà l’alumne en l’estudi dels textos epistolars, administratius i legals del període paleo-babilònic, identificacció de dossiers. El curs se centrarà en l’arxiu reial de Mari i altres arxius de la mateixa època.

Textos literaris de tradició babilònica

S’introduirà els alumnes en l’edició, traducció i comentari dels textos literaris més importants de la literatura accàdia (El descens d’Ištar a l’Infern, El poema babilònic de la creació i el Poema de Gilgameš).

Llengua sumèria III

Iniciació als textos literaris sumeris d’època paleo-babilònica.

[Tornar a Activitat Acadèmica]